Voorstel jaarstukken 2016 bedrijfsvoerings Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter, College, Aanwezigen,

noaDe jaarstukken 2015 van het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen zijn ter kennisneming aan ons als raad aangeboden. Dank voor de samenstelling en aanlevering vanuit dit huis.

De organisatie legt verantwoording af over de realisatie van afgesproken beleid en over de financiele resultaten.

De taakstelling voor 2016 is gerealiseerd. Risico’s zijn in beeld gebracht en het benodigde weerstandsvermogen is op basis daarvan berekend. In 2016 zijn wederom bedrijfsvoerings-onderdelen geoptimaliseerd. Door verdergaande harmonisatie van beleid heeft men het realiseren van de doelstelling betere dienstverlening en administratieve lastenverlichting voor burgers,bedrijven en instellingen proberen te verbeteren. Of dat altijd gelukt is, is een tweede…..

De berichten daarover zijn namelijk lang niet altijd positief en dat is dus een punt om binnen de organisatie te verbeteren.

In 2015 is er een nieuwe P & C cyclus ingevoerd, waaraan in 2016 een vervolg is gegeven. Via pepperflow kunnen data worden bekeken. Dat is handig, maar moet ook nog verder doorontwikkeld worden. We gaan ervanuit dat ook hierin nog een verbeterslag gemaakt gaat worden.

Geconcludeerd kan worden dat de doelstellingen binnen Noaberkracht worden gehaald en dat men voorsorteert op de toekomst , maar dat er ook nog een paar kritische noten te kraken zijn.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.