Vragen aan de wethouder betreffende de bibliotheek Weerselo

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Vragen

Woensdag 5 juli is in het plaatselijke parochieblaadje ’t Beukske, Weerselo een stukje geplaatst van de bibliothecaris. Een afscheidsbericht.

bieb wDe bibliotheek Weerselo is  vanaf 22 juli gesloten. Mensen kunnen hun boeken inleveren tot die datum.  Het gebouw moet daarop in augustus (?) leeg opgeleverd worden zodat het gesloopt kan gaan worden. De bibliothecaris bedankt Weerselo voor de goede en fijne tijd in Weerselo.

Bij navraag  meldt het bestuur van de bibliotheek Dinkelland dat er een mondeling akkoord is getroffen tussen College en het bestuur over de prestatie afspraken. Deze zijn in lijn met het voorgestelde zoals in het raadsvoorstel van 31 januari jl. stond. De wethouder heeft kennis van de kosten om een volwaardige bibliotheekvoorziening in Weerselo tot zich genomen. Volgens het bestuur is het college niet bereid om structureel extra budget vrij te maken om een een volwaardige bibliotheekvoorziening in Weerselo noch in Rossum in stand te houden. De handtekeningen van de bestuurders en het college zouden afgelopen woensdag 05.07.2017 worden geplaatst op de schriftelijke overeenkomst. Deze handeling is vooralsnog uitgesteld. 

Vragen:

Waarom heeft het college de schriftelijke ondertekening uitgesteld?

Is de overeenkomt die 05.07.2017 ondertekend zou gaan worden gelijk aan het raadsvoorstel van 31 januari jl. ?

Wat bent u overeengekomen met het bestuur van de Stichting Bibliotheek Dinkelland m.b.t. de kern Weerselo?

Heeft u uitvoering gegeven aan de motie van 31 januari 2017, namelijk de opdracht tot onderzoek naar de mogelijkheid tot het in stand houden van de bibliotheekfunctie in Weerselo resp.Rossum?

Waarom heeft u de raad hierover niet ge-informeerd, over de bijeenkomsten met het bestuur van bibliotheek Dinkelland en het voorgenomen besluit dat hieruit is voortgevloeid en zijn de schriftelijke vragen welke door de PvdA en Lokaal Dinkelland tot op heden niet beantwoord evenals de opdracht en de voortgang van de motie van 31 januari 2017 ?

Is door de handelwijze van het college het bestuur van de bibliotheek niet in onzekerheid en verlegenheid gebracht?

Hoe heeft u de 1000 handtekeningen  verzameld door de Dorpsraad van Weerselo meegewogen in uw overeenkomst met de bibliotheek?

Kunt u beargumenteren waarom u 75.000 euro jaarlijks extra budget voor de bibliotheek voor het in stand houden van een volwaardige bibliotheek in Weerselo niet of juist wel noodzakelijk acht?

Heeft u meegewogen dat Weerselo een verzorgingskern is en er afspraken zijn gemaakt over het in stand houden van basisvoorzieningen en het zo mogelijk verbeteren hiervan in de drie verzorgingskernen?

Fractie van Lokaal Dinkelland,

Dit bericht is geplaatst in Vragen

Reacties zijn gesloten.