Vragen aan de wethouder betreffende de bibliotheek Weerselo