Vragen N.a.v. krantenartikel TCtubantia op 23 jan. 2018 met als kop: De gemeenteraad van Dinkelland is vleugellam

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Vragen

vraag2Voorzitter,
N.a.v. krantenartikel TCtubantia dinsdag 23 januari 2018 met als kop: De gemeenteraad van Dinkelland is vleugellam maakt de fractie van Lokaal Dinkelland zich samen met de inwoners van Dinkelland grote zorgen om de bestuurbaarheid van Dinkelland. In het artikel wordt namenlijk een beeld geschetst alsof het college van CDA/ABD en VVD geen stukken bespreekt en om aan de raad voor te leggen. Op deze manier zou zij de gemeenteraad vleugellam maken. Inwoners hebben geen boodschap aan een College dat mogelijk moeilijke onderwerpen vermijdt.  En wij, als fractie van Lokaal Dinkelland wil zoals altijd doorwerken en raadsvoorstellen beoordelen op de inhoud. Dit zal toch ook voor de andere leden van de raad gelden? Samen moeten we er toch uitkomen?

Voorzitter met uw goedkeuring wil ik graag de volgende vragen aan het college stellen:

  • Is het college het met de journalist eens met zijn conclusie dat er ‘tot aan de verkiezingen’ geen of nauwelijks voorstellen meer naar de raad worden gebracht?
  • Kan het college onderwerpen noemen die wel op de plank liggen, maar nu niet aan de raad worden voorgelegd?
  • Wie bepaalt welk onderwerp controversieel is?
  • We hebben bv. gehoord dat er een voorstel ligt voor de molen in Ootmarsum, Klopt dit?  Ook weten we dat er een voorstel ligt m.b.t. en groenplannen in Denekamp. Worden deze onderwerpen nog aan deze raad voorgelegd voorafgaand aan de verkiezingen?
  • Mag de inwoner van Dinkelland rekenen op een actief Noaberkracht, college en bestuur zeker nu het college wordt aangevoerd door een nieuwe burgemeester?
Dit bericht is geplaatst in Vragen

Reacties zijn gesloten.