Motie: Kansrijke Start

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 16 april 2019
Agendapunt: vreemd aan de agenda
Onderwerp: Actieprogramma Kansrijke Start
Indiener: fractie Lokaal Dinkelland, ………………..

De raad van de gemeente Dinkelland
In vergadering bijeen op 16 april 2019

Constaterende:

Dat gebleken is dat de oorzaak van fysieke en psychische problemen bij kinderen en
jeugdigen vaak zijn terug te voeren naar hun ontwikkeling en omstandigheden gedurende de eerste 1000 dagen van hun leven;
Dat het daarom essentieel is dat kinderen een goede start maken;
Dat echter 14% van de kinderen in Nederland een valse start maakt, onder meer door hun
geboorte in kwetsbare gezinnen;
Dat de minister van VWS daarom het Actieprogramma Kansrijke Start heeft opgezet, dat zich richt op de eerste 1000 dagen van het leven van kinderen;
Dat het Actieprogramma tot doel heeft dat organisaties die betrokken zijn bij de geboorte en ontwikkeling van kinderen zogenaamde lokale coalities vormen rondom de eerste 1000
dagen van het leven van kinderen, waarbij de momenten vóór de geboorte, tijdens de
geboorte en ná de geboorte bijzondere aandacht krijgen;

Overwegende

Dat ook gemeenten vanuit dit Actieprogramma nadrukkelijk worden aangesproken om mee te doen;

Spreekt uit

Dat de gemeente Dinkelland gehoor moet geven aan deze oproep, om aldus kennis en inzet
bij te dragen aan dit belangrijke onderwerp;
Dat daarmee een steentje wordt bijgedragen aan de kansen van de Dinkellandse jongeren
en volwassenen van morgen;

En verzoekt het college

Er zorg voor te dragen dat de gemeente Dinkelland toetreedt als actief deelnemer en partner
in het Actieprogramma Kansrijke Start en aan te sluiten bij de regionale ontwikkelingen in
het kader van het actieprogramma Kansrijke Start.
En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Lokaal Dinkelland, Annette Zwiep

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.