Reactie politiek op besluit sluiting spoedzorg Oldenzaal

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

14 oktober 2019, Noordoost-Twente

Geachte directie en aangesloten huisartsen Stichting Huisartsenpost Twente,
Uw stemming heeft plaatsgevonden, de uitkomst is bekend. Spoedpost Oldenzaal gaat sluiten per 1 januari 2020. Een teleurstellend bericht voor alle inwoners van Noordoost-Twente. Ondanks onze herhaaldelijke oproepen heeft u geen gehoor gegeven aan de nadrukkelijke wens stemming op te schorten en politiek en inwoners te betrekken bij een oplossing waarin draagvlak en begrip. Dat spijt ons zeer.

In het gesprek met u als directie, d.d. maandag 30 september, heeft u ons de toezegging gedaan een politieke afvaardiging te betrekken in het vervolg. Want, hoe nu verder?

U heeft als SHT in de media gecommuniceerd dat inwoners uit Noordoost-Twente zich vanaf januari kunnen melden bij spoedposten in Hengelo en Enschede. Deze informatie is zeer beperkt en niet geruststellend voor de patiënten die het betreft.

In uw brief d.d. 11 oktober stelt u dat er geen oplossing is voor de tekorten en bezetting. U geeft aan dat dit al jaren speelt. U heeft gezocht naar alternatieve oplossingen, waarvoor onze waardering. Wel willen wij u nogmaals onder de aandacht brengen dat wij graag betrokken willen worden bij het vinden van alternatieve oplossingen. U staat er niet alleen voor, wij bieden u de helpende hand aan!

Ons voorstel is zo spoedig mogelijk met elkaar in gesprek te gaan voor het vervolg.
Een gesprek waarin aandacht voor:
Een regionale aanpak. Kijk naar een verdeling die praktisch is en waarbij we komen tot een duurzaam systeem om de acute zorg kwalitatief goed en dichtbij te waarborgen.
Aanvaardbare bereikbaarheid voor inwoners van Noordoost-Twente. De berichtgeving over patiëntenstop in Hengelo en Almelo helpt de inwoner niet bij het opbouwen voor vertrouwen tot een betere spoedzorgvoorziening. Heldere communicatie over wie waarnaar toe moet reizen is vereist. Denk daarbij ook aan de plaatsen die qua ligging wel bij een bepaalde gemeente horen maar dichter bij een andere zorgvoorziening liggen.
Grensoverschrijdende samenwerking met betrekking tot acute zorg. In de media lezen wij nu reacties van huisartsen als zijnde onmogelijk, dit vinden wij geen goed vertrekpunt. Laten we denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. Als voorbeeld de samenwerking tussen ambulances en brandweer, dat leek ook niet mogelijk maar is wel gelukt en werkt goed.
Problematiek tekort triagisten en dreigend tekort (praktijkhoudende) huisartsen. Hier kan de landelijke politiek ons bij helpen, laten wij hen dan ook betrekken. Het Ministerie van VWS gaf aan dat er zeker nog mogelijkheden zijn financiële middelen vrij te maken, in hoeverre kunnen we dat inzetten voor de werving van huisartsen en/of triagisten naar Twente. En wat zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden van opleidingspraktijken binnen NO-Twente.

Wat kunnen wij gezamenlijk doen om u te helpen en daarbij onze inwoners te helpen. Want dát is waar het om gaat, bereikbaarheid voor acute zorg voor alle inwoners van Noordoost-Twente.

Wij nodigen bij dit gesprek naast de directie van SHT ook een afvaardiging van huisartsen uit NO-Twente, de betrokken wethouders en de verantwoordelijke gedeputeerde van Overijssel uit aanwezig te zijn.

Met vriendelijke groet,
CDA Oldenzaal, Stefan ten Vergert – VVD Oldenzaal, Noes Nevels – CDA Dinkelland, Eric Hemmer – PvDA Dinkelland,
Jenneke Koehorst – PvDA Overijssel, Sander Slots – Burgerforum Losser, Lies ter Haar – Lokaal Dinkelland, Annette Zwiep –
VVD Losser, Harry Heegen – VVD Dinkelland, Joris Poffers – D66 Losser, Ronald Ringenoldus – WG Oldenzaal, Jan Lempsink –
PvDA Losser, Jimme Nordkamp – CDA Losser, Ellen Visschedijk – VVD Overijssel, Lex Schukking – Burgerbelangen
Dinkelland, Fons Maathuis – Forum voor Democratie, Stijn Hesselink – 50Plus Overijssel, Fred Kerkhof – SP Overijssel,
Simon Zandvliet – Groen Links Dinkelland, Wilma Schouten – CDA Overijssel, Bouwien Rutten

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.