Vragen over BRANDBRIEF No regret maatregelen

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws, Vragen

Voorzitter,

Ons is ter ore gekomen dat de Dorpsraad van Weerselo u gisteren een brandbrief heeft gestuurd m.b.t. de no-regret maatregelen aan de N-343/ter hoogte van de Bisschopstraat in Weerselo.

Vele malen is er het afgelopen jaar gesproken met verschillende groepen vertegenwoordigers uit Weerselo over deze no-regret maatregelen. Het gaat met name over de veilige oversteek van de Bisschopstraat ter hoogte van het centrum van Weerselo, ter hoogte van de Gunnerstraat, de veilige oversteek bij de supermarkt en de remigiusstraat en de aanvoer van vernieuwbouwde supermarkt.

De diverse partijen zijn betrokken geweest en zoals de Dorpsraad in haar brandbrief meldt is er tot een convenant/inrichtingsplan gekomen.

Saillante informatie mag o.i. niet onvermeld blijven is nl. dat de direct aanwonenden (inwoners, geen ondernemers)  bij alle besprekingen zijn genegeerd en niet betrokken.

Bij de presentatie van de herinrichting/no regret maatregelen aan de ondernemersvereninging afgelopen week bleek dat het convenant /inrichtingsplan fors afwijkt van het overeengekomene.

Het zou kunnen dat het zo moeizaam overeengekomen inrichtingsplan ‘vrij is geintepreteerd door de provincie en haar verkeersspecialisten’ etc. En dat er geen communicatie naar de provincie heeft plaatsgevonden over deze moeizaam overeengekomen overeenkomst. Nu wordt waarschijnlijk door de Wethouder gezegd  dat tijdens die bijeenkomsten door de gemeente is aangegeven dat het overeengekomen nog besproken moest worden met de provincie. En dat zij het laatste woord hebben. Maar daar zit juist de crux. Die nonchalance over het zo moeizaam bereikte akkoord. Iedere bestuurder weet dat juist ook details zo extreem belangrijk zijn in een verworven akkoord. Die doen het er toe bij een moeizaam overeengekomen inrichtingsplan. Dan gaat het juist om een lantaarnpaal, verbreding van de stoep en of er bomen gekapt moeten worden bij het bejaardentehuis. Zorgvuldigheid, diplomatie, communicatie met alle partners en stakeholders. Het kost tijd en moeite. Maar gesprekspartners na een akkoord volkomen negeren en met een kluitje in het riet sturen en niet serieus nemen is funest voor geloofwaardigheid van de gemeente, haar ambtenaren en het college.

Morgenavond, 10 juli 2019 om half 8 is er een informatie bijeenkomst gepland.

De direct aanwonenden, die per abuis niet zijn betrokken geweest bij de gespreksrondes mogen even een half uurtje eerder komen om bij te worden gepraat. En daarna mag het dorp zich buigen over de verkeersmaatregelen die worden genomen wanneer de Bisschopstraat in augustus/september wordt afgesloten voor de uitvoering van de no-regret maatregelen.

Voorzitter, onze fractie vraagt zich af of dit wel doorgang moet krijgen nu alle lichten op rood staan en het moeizaam overeengekomen no-regret plan extremely regrettable gaat worden.

Voorzitter, Graag horen wij de reactie van het college in deze.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws, Vragen

Reacties zijn gesloten.