A

Stem lokaal!

Het is een veel gehoorde kreet. Stem lokaal in het stemlokaal! Maar waarom is dat dan zo anders dan een stem op een lokale afdeling van een landelijke partij? Uit onderzoeken is gebleken dat raadsleden van lokale partijen dichter bij de burgers staan doordat zij meer een afspiegeling zijn van de samenleving. Een ander belangrijk feit is dat lokale partijen geheel onafhankelijk kunnen werken omdat er geen enkele binding is met de provincie en de partijtop in den Haag. En zo zijn er nog meer beweegredenen op te noemen om te stemmen op een lokale partij (De 10 voordelen van een zuivere, democratische, lokale partij).

Dat de kiezer dit ook steeds meer doet, blijkt uit de percentages die langzamerhand naar 30% gaan. 30% van de stemmen gaat naar een lokale partij en dat zal alleen nog maar gaan groeien!

Versplintering

Het is algemeen bekend. Wil je als partij speerpunten realiseren dan dien je in het Nederlandse politieke stelsel bij de verkiezingen ofwel de meerderheid van het aantal zetels te behalen, ofwel dien je deel te nemen aan een coalitie. Meestal zijn er echter meerdere partijen nodig om een meerderheid te behalen. En dat betekent dat het alom bekende ‘water bij de wijn’ principe om de hoek komt kijken. Uiteraard kun je als partij ook kiezen om niets in te leveren, maar vaak eindigt dat in vier jaar lang roepen in een woestijn zonder enige invloed.

Iedere partij heeft meerdere speerpunten in haar programma staan en dus sneuvelen er onherroepelijk een aantal op het moment dat een partij haar verantwoordelijkheid neemt. In de volksmond wordt dat vaak uitgelegd als kiezersbedrog. Daarmee gepaard gaande zie je vaak het gevolg dat men de volgende keer stemt op een partij die, ofwel al in de coalitie zat, ofwel nieuw is ontstaan. En dan is de cirkel weer rond. Want zo’n willekeurige partij komt net als alle anderen ook voor de keuze te staan: realiseren (lees kiezersbedrog) of in de oppositiebanken?

Met de vele nieuwe partijen in Enschede die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen ligt hier die vorm van versnippering op de loer. De slagkracht wordt er alleen maar minder door.