Bedrijvigheid in Dinkelland

Lokaal Dinkelland en bedrijvigheid
Het is goed wonen in Dinkelland. Veel inwoners van Dinkelland hebben hun werk buiten de gemeente. Alleen in regionaal verband kunnen we ervoor zorgen dat omliggende gemeenten goed te bereiken zijn. Onderdeel van de nieuwe Agenda van Twente is het bevorderen van goede woon-werkverbindingen tussen bedrijventerreinen in de omgeving en verbreding van de A1 voor een snelle verbinding met het westen van het land. Daar heeft ook Dinkelland baat bij.
Dinkelland is geen gemeente waar bedrijven zich zullen vestigen waar ineens grote aantallen werknemers kunnen werken (multinationals). Lokaal Dinkelland is voor een goed vestigingsklimaat voor kleine bedrijven. Van belang is daarbij goed internet (glasvezel), eenvoudig en snel vergunningenbeleid, VAB-beleid, Rood voor Rood.
Ook is kennis nodig van Europese, landelijke, provinciale, regionale en lokale subsidies.  Nieuwe activiteiten of uitbreiding van banen kunnen daarmee mogelijk worden gemaakt.
Samen met bedrijven moeten we over onze eigen gemeentegrenzen, zelfs over onze landsgrenzen heen durven kijken bij het opzetten en onderhouden van activiteiten.
Ook bij dit onderwerp is Lokaal Dinkelland voorstander van het delen van kennis met organisaties en bedrijven. Laat als gemeente je betrokkenheid zien en faciliteer onafhankelijke organisaties, specialisten en ambtenaren die belangrijk zijn voor de economische planning om kennisavonden te organiseren met allerlei terugkerende thema’s, zoals energiesessies met de provincie, jongeren binnen de gemeente houden, werkzaamheden voor ouderen, infrastructuur, landbouw, recreatie en toerisme, beursvloer voor het ruilen van middelen of uitwisselen van diensten met een gesloten beurs (zie Rijssen, Oldenzaal).
Door partijen op deze manier met elkaar in contact te brengen en te verbinden ontstaat er een uitwisseling van ideeën, waaruit nieuwe economische bedrijvigheid kan ontstaan.

Lokaal Dinkelland en toerisme
Toerisme is een belangrijke economische pijler voor Dinkelland. Voor het bevorderen van toerisme is regionale samenwerking een noodzaak. Samen met de regio, maar ook met de Euregio kunnen we de toerist naar Twente halen en in Twente houden.
Daarnaast hebben we ook het toeristische ondernemersfonds. Dat is speciaal voor de bevordering van het specifiek Dinkellandse toerisme. Zij moeten de mogelijkheid hebben om initiatieven waarmee we onszelf kunnen profileren te beoordelen en te faciliteren. Zo trekt bijvoorbeeld de  VVV-site (Ootmarsum-Dinkelland) veel unieke bezoekers. De site maakt de eigen gemeente beschikbaar en houdt de zoeker binnen de gemeente.
Ook kan het toeristische ondernemersfonds meedenken over het terrassen- en reclamebeleid in Dinkelland.
Lokaal Dinkelland wil daarnaast ook inzetten op uitbreiding van diverse voorzieningen, zoals camperplaatsen, elektrische laadpalen voor auto’s en fietsen, watertappunten op drukbezochte punten en in de centra, Wifi bij vlinderpunten en in centra, uitbreiding van het fiets- en wandelnetwerk.

Lokaal Dinkelland en laagdrempelig ondernemerschap
Om mensen (werknemers) en bedrijven binnen onze gemeente te houden, is laagdrempelig ondernemerschap van belang. Voor ondernemers zijn er al diverse mogelijkheden. Zo is er een bedrijvenconsulent, een ondernemersserviceteam en een klankbordgroep “Onderneemt”.
Maar daarnaast zijn er veel maatregelen om het ondernemersklimaat te vereenvoudigen. We noemen er een aantal: verminderen en versimpelen van bestaande regelgeving (“Eén regel erbij, twee eraf.”), inrichten ondernemersdesk (Eén aanspreekpunt binnen de gemeente voor alle aanvragen), ondersteuning in de zoektocht naar subsidiemogelijkheden, versimpelen van het aanvragen en verlengen van vergunningen, het invoeren van een checklist voor wat je als aanvrager moet doen en moet aanleveren voor het verkrijgen van een vergunning, de ondersteuning van (startende) ondernemers, die zich in Dinkelland willen vestigen en het actief ondersteunen van bedrijven die willen uitbreiden.