Twentse en lokale visie op vervoer

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

03Voorzitter, Lokaal Dinkelland maakt zich zorgen over de mobiliteit, het vervoer binnen de gemeente Dinkelland.
M.n. het doelgroepenvervoer, dus het door de overheid geïndiceerde vervoer,heeft onze aandacht.
We onderschrijven in de regionale visie het principe:

  • Zelf
  • Samen
  • Overdragen

Dat principe hebben we ook bij het beleidsplan Omzien naar elkaar onderschreven. We vinden dan ook dat de voorstellen, zoals ze genoemd worden in de regionale visie leidend mogen zijn bij het opstellen van de lokale visie.

In de lokale visie gaat het echter wel om een lokale invulling van mobiliteit. Waar ligt dan onze zorg? Zoals gezegd aan het begin van mijn betoog, ligt onze zorg m.n. bij het doelgroepenvervoer. En het is niet alleen onze zorg. Ook de inspreker in de commissie heeft haar zorg geuit, en haar verhaal was gelardeerd met voorbeelden van waar allemaal aan gedacht moet worden. De zorg m.n. over het combineren van vervoersstromen wordt ook geuit in de brief die we na de commissievergadering hebben ontvangen en in het advies van het WMO-lab en in het advies van de leerlingenadviesraad.
Allemaal deskundigen op het gebied van speciaal vervoer.

aVandaar dat we in een motie willen oproepen om bij het opstellen van de lokale visie vooral te kijken naar de lokale invulling.
De kwaliteit van het doelgroepenvervoer moet voorop staan en niet de veronderstel de bezuinigingen.
Bij de lokale invulling van de visie gaat het om onze ouderen, om onze leerlingen en om onze mensen met een beperking.
Daarom mag de regionale visie wel leidend, maar niet bindend zijn.In samen14 zijn wij maar één van de 14, in de grote steden is een andere behoefte aan vervoer dan in onze plattelandsgemeente. Wij moeten de zeggenschap over de uitvoering van ons lokaal vervoer niet in handen leggen van Samen14. Vervoersstromen mogen niet gecombineerd worden vanwege financiële aspecten. Herindicaties moeten onafhankelijk zijn en niet gedaan worden om veronderstelde bezuinigingen binnen te halen.

Bij de vaststelling van het beleidsplan omzien naar elkaar hebben we het uitgangspunt maatwerk en iedereen moet mee kunnen doen onderschreven. Dat moeten ook de uitgangspunten zijn voor de nog vast te stellen lokale visie op vervoer. De lokale visie moet dus garanderen dat er maatwerk geleverd wordt en dat wij als gemeente Dinkelland de vinger aan de pols kunnen houden ook als dat betekent dat wij een andere weg kiezen dan de regionale maatwerkoplossing voorschrijft. We willen op de hoogte.

Motie:

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.