Voorstel inzake vaststelling Sportnota Dinkelland – Trainingsschema

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

sportnotaVoorzitter, aanwezigen,

Hier staan we dan met een trainingsschema…….

Nu nog een trainer en faciliteiten, want alleen met dit schema kunnen we niets.

Niets anders dan ter kennisname aannemen.

Voorzitter het was beter geweest als het college, dat dit stuk aanmerkt als sportnota van de agenda had gehaald om te vervolmaken tot een volwaardige sportnota in 2018.

Dan kunnen we dit stuk beschouwen als een transitiestuk zoals ook al in de commissievergadering was voorgesteld. Want dit document is geen volwaardige sportnota. Als dit zou worden aangemerkt als sportnota zo opperde iemand bij ons in de fractie, dan zou je het beter afscheidsnota kunnen noemen.

hardlopenWat lokaal dinkelland betreft mag onze nieuwe toekomstige sportnota wel wat ambitieuzer zijn dat hetgeen wij nu tekstueel aangeboden hebben gekregen. Wij roepen het college hier van harte toe op!

Stilstand is achteruitgang !! Willen wij dat ? Willen wij dat voor onze gemeente, voor onze inwoners? Lokaal Dinkelland wil dat in elk geval niet. Sport is levendig en ambitieus en dat willen wij ook graag terug zien in de nieuwe nota.

Voorzitter, daarom zijn wij ook blij met het gezamenlijke amendement die namens alle fracties zal worden ingediend door de VVD en aan bovenstaand verhaal handen en voeten geeft. Wij zullen het amendement van harte ondersteunen.

Amendement

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.