Gasloos bouwen / duurzaam doorontwikkelen

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen.

Een prachtige titel.

Beste collega-raadsleden,  laten wij het niet bij deze woorden laten.

De strategische agenda zoals die door ons allen is onderschreven geeft inhoud en invulling aan aantrekkelijk wonen en leven in onze gemeente en aan duurzaamheid.

Het streven naar een zo duurzaam mogelijk leven is in de optiek van Lokaal Dinkelland een meer dan nobel streven waaraan wij niet snel genoeg een afdoende invulling aan kunnen geven.

Graag doen wij dit in samenspraak met alle andere fracties, CDA, VVD, Groen Links, PvdA en D66.

Bij koninklijk besluit is op 26 april 2018 de wet van 9 april 2018 tot wijziging van de electriciteitswet van 1998 en van de gaswet (voortgang energietransitie) bekrachtigd met als ingangsdatum  1 juli 2018. Daarmee is de kogel door de kerk voor nieuwbouwwoningen.

Voor de meeste kleinverbruikers (met een gasdoorlaat  tot 40 m3 per uur) in Nederland is het niet langer mogelijk om zich aan te sluiten op het gasnet.  Aangezien de netwerkbeheerder zich uitsluitend mag toeleggen op haar wettelijke taak enbetekent dit in de praktijk dat de netbeheerder een kleinverbruiker niet meer aan mag sluiten op het aardgasnet. (Ook wel de wet VET genoemd.)

Uitzonderingen op deze wetswijziging van 1 juli 2018:

Ingediende vergunningaanvragen van voor 1 juli
Gebieden waar een warmtenet of een andere energie infrastructuur is gerealiseerd (niet in onze gemeente)
Gebieden die de gemeente onder strenge voorwaarden aanwijst, maar deze voorwaarden zijn nog niet helder. Dus er kan niet aangewezen worden.

Veel plannen waren tot nog toe steeds “zacht”, maar met de wetswijziging staan we voor een voldongen feit aangaande de toekomst van het bouwen.

Een probleem daarbij vormen de kosten voor de consument.Daar moeten wij ons als gemeente bewust van zijn.

Er zijn veel methoden voor energievoorziening . In Enschede, Hengelo en Zwolle werkt men in sommige stadsdelen nu al met een warmtenet. Individueel kan gewerkt worden met warmtepompen. In de gemeente Goes worden binnenkort huizen verwarmd met rioolwarmte (ook wel riothermiegenoemd).

Gezien bovenstaande en gelet op de grote ambities die wij ons stellen t.a.v. duurzaamheid en dat wij ons steentje bij willen dragen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken willen wij graag de opgeschorte motie wederom indienen.

Het verzoek van Lokaal Dinkelland is om in voetbaltermen te spreken deze motie te beschouwen als een voorzet. Graag willen we de motie unaniem door de gehele raad tot scoren brengen. Dus tekstueel en inhoudelijk zouden wij graag inbreng krijgen van de andere fracties, zodat wij samen komen tot een optimaal resultaat.

Op die manier hoopt Lokaal Dinkelland we gezamenlijk kunnen komen tot een motie die we allemaal kunnen onderschrijven.

Motie: Gasloos bouwen

 

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.