Motie Gasloos bouwen

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Motie
Raadsvergadering 24 april 2018
Agendapunt: vreemd aan de agenda
Onderwerp: gasloos bouwen

Indiener: fractie Lokaal Dinkelland, …………………..

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 24 april 2018

Constaterende:

Dat de duurzaamheidsdoelstellingen voor Dinkelland onder meer inhouden dat de woningen in de gemeente Dinkelland in 2050 aardgasloos moeten zijn;

Overwegende

Dat deze duurzaamheidsdoelstellingen voor Dinkelland een grote uitdaging betekenen;

Dat er daarom op korte termijn een stevig begin moet worden gemaakt met de realisering ervan, namelijk door nu al in te zetten op aardgasloos bouwen en het aardgasloos maken van bestaande woningen;

Dat een dergelijke ambitie nadrukkelijk wordt ondersteund door de oproep  van de minister van BZK aan de gemeenten om vóór 1 juli 2018 met plannen te komen om bestaande wijken aardgasvrij te maken;

Dat hiervoor ook een pilot loopt, met daaraan gekoppelde subsidiefaciliteiten, waarin Dinkelland zou kunnen deelnemen;

Spreekt uit:

Het van groot belang te vinden dat de gemeente Dinkelland – al dan niet in Noord Oost Twente-verband – zo snel mogelijk concreet inzet op aardgasloos bouwen en op het aardgasloos maken van bestaande woningen;

En draagt het college op

1. Per direct concreet in te zetten op het aardgasloos maken van de gemeente Dinkelland;
2. Daartoe op korte termijn in overleg te treden met de provincie en de resultaten voor te. Leggen aan de raad en gebruik te maken van de initiatieven in het programma: Nieuwe Energie Overijssel.
3. Door dit overleg de mogelijkheid te openen dat Dinkelland deelneemt aan pilots ‘aardgasloze wijken’ en in aanmerking komt voor de daarvoor beschikbare subsidiegelden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Lokaal Dinkelland

 

Ter info: De motie is unaniem aangenomen.

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.