Amendement: Programmabegroting 2011 – kunstgrasvelden

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Amendement

Raadsvergadering 9 november 2010
Onderwerp: Programmabegroting 2011 – kunstgrasvelden
Indiener: fractie Lokaal Dinkelland

De raad van de gemeente Dinkelland

Overwegende;

Dat ter vaststelling door de raad voorligt de ontwerp-Programmabegroting 2011;

Dat er alle aanleiding bestaat in dit kader speciale aandacht te schenken aan het onderwerp kunstgrasvelden;

Dat dit onderwerp in maatschappelijk opzicht en in politiek-bestuurlijk opzicht actueel is in Dinkelland;

Dat het bovendien een complex beleidsonderwerp is dat zowel beleidsmatig als budgettair een grote impact heeft of in elk geval kan hebben;

Dat het voor de raad en voor het college van belang is voor het beleidsonderwerp kunstgrasvelden een beleids- en afwegingskader te creëren dat recht doet aan de omvang, de complexiteit en de mogelijke impact ervan;

Dat dit het best zou kunnen door het beleidsonderwerp kunstgrasvelden tot majeur project te benoemen;

Besluit

De ontwerp-programmabegroting 2011 als volgt gewijzigd vast te stellen:

In hoofdstuk III, Programmaveld 4: Ontwikkeling en Zorg wordt een punt A12 toegevoegd, luidend als volgt:

A12 Kunstgrasvelden

Wat willen we bereiken
Een financieel en beleidsmatig afwegings- en besliskader voor het formuleren en realiseren van beleid met betrekking tot het onderwerp kunstgrasvelden, dat recht doet aan de omvang en impact van dit onderwerp.

Wat doen we daarvoor
Het beleidsonderwerp kunstgrasvelden benoemen tot majeur project en aldus toevoegen aan de bestaande lijst majeure projecten.

Dit bericht is geplaatst in Amendement

Reacties zijn gesloten.