Debat dubbele petten

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Media

Uit : TC-Tubantia 7  juli 2010

Mag een raadslid tegelijkertijd voorzitter dan wel bestuurslid zijn van een kernraad, vereniging of stichting die een financiële relatie heeft met de gemeente Dinkelland?

DENEKAMP – Met deze vraagstelling over de risico’s van belangenverstrengeling ontlokte de CDA-fractie gisteren aan de vooravond van de vakantie toch nog een vinnig debat uit de gemeenteraad.
Het ging CDA-raadslid Jos Jogems er om elke schijn te vermijden maar hij raakte er vooral bij de fracties van Lokaal Dinkelland en de VVD een gevoelige snaar mee.

pettenMet name de aanleiding schoot Jos Johannink (Lokaal Dinkelland) en ook de VVD’er Jan Broekhuis behoorlijk in het verkeerde keelgat.
Dat was namelijk de recentelijke herbenoeming van raadslid Fons Maathuis (Lokaal Dinkelland) als voorzitter van de dorpsraad Rossum.
Ofschoon Jogems in alle toonaarden bezwoer dat de integriteit van Maathuis niet in het geding was, kreeg Johannink er toch een vreemde smaak van in de mond. ,,Hier wordt iets gesuggereerd wat er niet is.” Volgens Johannink is het juist goed dat een raadslid vanuit zijn of haar betrokkenheid ook andere functies vervult binnen de samenleving. Maar hij stelde tegelijkertijd dat een raadslid ook onafhankelijk en objectief moet zijn. Dat is paradoxaal en waar ligt de grens?”
Hij wees er verder op dat een soortgelijk debat twee jaar geleden ook al eens werd gevoerd in de raad. ,,Maar toen hebben we het CDA niet gehoord.”
Burgemeester Roel Cazemier vond het goed dat het debat werd gevoerd. ,,Omdat het moelijk is een goede balans te vinden tussen het raadslidmaatschap en de betreokkenheid.” Hij haalde de angel uit de discussie door in de loop van het najaar een notitie in het vooruitzicht te stellen over deze kwestie waarin ook de gedragscode van bestuurders tegen het licht wordt gehouden.

Dit bericht is geplaatst in Media

Reacties zijn gesloten.