Dinkelland kan de borst natmaken

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Media

Uit : TC-Tubantia 16 juni 2010

biljetenDe inwoners van Dinkelland moeten er rekening mee houden dat zij hun broekriem flink moeten aanhalen. Want ook boven deze gemeente pakken de donkere wolken van de economische recessie zich samen. Voor het komende jaar zal het nog wel mee vallen met de bezuinigingen maar ná 2011 wordt het ernst en ontkomt ook Dinkelland niet aan ver gaande bezuinigingen.

Dit was gisteravond de boodschap van het debat over het zogeheten raadsplan 2011; de basis voor de gemeentebegroting voor het volgend jaar. Het was ook meteen de vuurdoop voor de coalitie in de nieuwe samenstelling van Lokaal Dinkelland en de VVD. CDA en PvdA manifesteerden zich in de oppositie. Ondanks de forse kritiek van met name de christendemocraten op het ingezette beleid, of beter gezegd: op het ontbreken daarvan, al dus het CDA, vonden de vier partijen elkaar toch. Het raadsplan werd unaniem vastgesteld. Maar daarmee was niet gezegd dat het allemaal pais en vree was. Het ve¬nijn zat hem in de ruim drie uur durende vergadering in de staart. Want Lokaal Dinkelland en CDA stonden plotseling lijnrecht tegen over elkaar.

Oorzaak was een motie waarin het CDA het college wilde dwingen om uiterlijk in september met bezuinigingsvoorstellen te komen waarover de raad uiterlijk in oktober zou moeten beslissen. Het bezwaar van Lokaal Dinkelland richtte zich op de zinsnede dat het college een afwachtende houding had aangenomen en dat daardoor zeer grote financiële risico’s zouden ontstaan voor de gemeentelijkehuishouding. Dat ging fractieleider Jos Johannink van Lo kaal Dinkelland te ver, maar het CDA hield er onverkort aan vast. Zonder steun van Lokaal Dinkelland en de VVD en ondanks de hulp van de PvdA haalde de CDA-motie het niet.

De starre houding van het CDA weerspiegelde de ongezouten kritiek van het CDA op het college. Fractieleidster Ilse Duursma ver weet het college niet nu al in te spelen op de onvermijdelijke be¬zuinigingen onder het motto: na mij de zondvloed. Wethouder van financiën Alfons Steggink pareerde door te zeggen dat het college op zijn hoede is, maar dat op dit moment nog niemand weet hoe veel er exact moet worden bezuinigd. Het CDA bleef mokken, ook toen een raadsbrede afspraak om tijdig over bezuinigingen te gaan praten, al min of meer was gemaakt. Toen werd het Johannink te gortig. In financiële zin waren de partijen het wel met elkaar eens over het raadsplan. Het amen dement van Lokaal Dinkelland om de herinrichting van de Brink straat pas in 2012 ter hand te nemen en de sociaal maatschappelijke toekomstvisie te schrappen, haalde een meerderheid. De besparing, ruim 220.000 euro, wordt extra gereserveerd voor het centrumplan Weerselo.

Dit bericht is geplaatst in Media

Reacties zijn gesloten.