Dinkelland toetst grondprijzen woningbouwkavels

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

bouwgrondDe gemeente Dinkelland gaat de grondprijzen voor woningbouwkavels tegen het licht houden.

Aanleiding hiervoor zijn de jarenlange grondprijsdiscussie, de ontwikkeling van de woningmarkt en de te verwachten bevolkingsontwikkeling.

Middels een onafhankelijke, objectieve en uitgebreide taxatie en analyse van de woningbouwgrondprijzen wil het college van B&W een beeld kunnen vormen over de gehanteerde grondprijzen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een nog te benoemen taxatiecommissie, bestaande uit een drietal onafhankelijke en deskundige makelaars en/of taxateurs.
Zij zullen onder meer gaan kijken naar grondprijzen in relatie tot de prijzen in omliggende gemeentes op basis van woningbouwcategorie, ligging van het plan, al dan niet particulier opdrachtgeverschap en bijzondere kaveleisen.
Ook worden de ontwikkelingen op de woningbouwmarkt op de langere termijn meegnomen en wordt gekeken naar vergelijking tussen bestaande bouw en nieuwbouw

De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen bij de nog op te stellen nota grondbeleid 2010. De nieuwe grondprijzen worden vervolgens gebaseerd op het beleid dat in deze nota is vastgelegd.
Wethouder Alfons Steggink: “We willen reële grondprijzen hanteren, gebaseerd op gedegen en objectief onderzoek van de prijzen.”

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.