Face-lift voor katholieke begraafplaats

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Media

Uit : TC-Tubantia 17 september 2010

 

DENEKAMP – De katholieke begraafplaats in Denekamp krijgt een opknapbeurt en wordt uitgebreid.

kerkhofHij ligt op een unieke locatie midden in het dorp en op ideale loopafstand van de Nicolaaskerk. Maar de uitstraling van de katholieke begraafplaats in Denekamp laat nogal te wensen over. Vandaar ook dat daar op korte termijn wat aan zal gebeuren als de begraafplaats in het kader van een fikse uitbreiding onder handen wordt genomen. De graven liggen allemaal keurig in de rij in verschillende blokken. Vrijwel zonder uitzondering voorzien van een nette grafsteen; de nieuwste grafmonumenten vertonen een opvallende uniformiteit. De klinkerpaden tussen de graven door zijn keurig aangeveegd en waar het gaat om zandpaadjes, zijn deze onberispelijk aangeharkt. Er zijn geen verwelkte bloemen of andere rotzooi te vinden.

De katholieke begraafplaats aan de Dr. Sloetstraat in Denekamp ziet er spic en span uit. Maar hoe netjes ook, de kenmerkende, geborgen sfeer van een begraafplaats ontbreekt. Als de prachtige, misschien wel honderd jaar oude rode beuk er niet zou zijn, dan was de Denekampse dodenakker één grote kale vlakte geweest. Het voormalige bestuur van de Nicolaasparochie zag dat vorig jaar al in en besloot naast een noodzakelijke uitbreiding ook voor een ingrijpende face-lift. Het bestuur van de nieuwe Noordoost-Twentse parochie Lumen Christi heeft de plannen onverkort overgenomen.

Om de uitbreiding mogelijk te maken is een aanpassing van het huidige bestemmingsplan nodig. De gemeenteraad zou daar deze week mee instemmen, zo was de verwachting, maar dat gebeurde onverwacht niet.
Fractieleider Jos Johannink van Lokaal Dinkelland bedong en kreeg meer tijd voor de besluitvorming. Hij wil eerst dat de scoutinggroep Margaretha Sinclair de onvoorwaardelijke zekerheid krijgt dat ze mag blijven waar ze nu zit: in het pand pal naast de ingang van de begraafplaats. Het pand en de bijbehorende grond is nu nog eigendom van het parochiebestuur maar wordt overgedragen aan de woningcorporatie Mijande Wonen. In ruil daarvoor krijgt de kerk voor de uitbreiding van de begraafplaats een strook grond aan de Thoniës van de Borchstraat. Dat is een formele aangelegenheid dus zal de gemeenteraad zich volgende maand opnieuw buigen over het voorstel dat dan naar verwachting een hamerstuk zal zijn. Want verder zijn alle betrokken het eens over wat er gaat gebeuren.

Het nieuwe deel aan de kant van de van de Borchstraat wordt ingericht zoals dat ook op de Oldenzaalse begraafplaats is gebeurd: met grafstroken, bomen en ruime paden. Op dezelfde manier wordt vervolgens ook de bestaande begraafplaats zo heringericht. Speciaal ten behoeve van de steenhouwers komt aan de kant van de Van de Borchstraat een nieuwe ingang. Die maken nu nog gebruik van de hoofdingang aan de Sloetstraat.

De scoutinggroep raakt op den duur een flink stuk grond achter haar clubgebouw kwijt. Die wordt bij de begraafplaats betrokken. Maar dat gebeurt pas als daar behoefte aan is. De eerste jaren mag de scouting er gebruik van blijven maken. Margaretha Sinclair houdt de grond tot acht meter achter het clubgebouw. Ook is zeker dat de monumentale esdoorn in de ’achtertuin’ van de scouting behouden blijft.

Aan de Van de Borchstraat stonden ooit elf ouderenwoningen van Dinkelborgh, later Mijande Wonen. Op twee na zijn die inmiddels gesloopt. De overgebleven huizen worden straks gebruikt voor de vrijwilligers die de begraafplats onderhouden. Ze kunnen er onder andere hun gereedschap en andere materialen opslaan.

Op de katholieke begraafplaats wordt ook een ’algemeen’ deel ingericht. De drie zwerversgraven aan de Stroothuizerweg worden daar naartoe verplaatst. Ook komt er ruimte voor niet-katholieken voor wie de gemeente de plicht heeft die te begraven.

Dit bericht is geplaatst in Media

Reacties zijn gesloten.