Nota grondbeleid

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

Zo nu en dan heb je de neiging om heel hard te roepen; eindelijk daar is tie dan.

OotmarsumRuim vier jaar geleden heeft lokaal dinkelland al gezegd; de wijze waarop het toenmalig college de term marktconforme prijzen interpreteert is niet juist, want er dient bij marktprijzen gekeken te worden naar alle aspecten, zoals vraag en aanbod,gebied, tijd en plaats . Maar dat gebeurde niet. Wij stonden hierin zeker niet alleen, veel burgers hebben erop aangedrongen naar hun te luisteren maar dat gebeurde niet.

Wij hebben in de raadsverg van drie juli 2007 al een motie ingediend en het CDA beloofde dat er een discussie zou komen aan het eind van dat jaar maar dat gebeurde niet. Vier jaar lang hebben de toenmalige collegepartijen over dit onderwerp niet naar de burger geluisterd en niet naar lokaal dinkelland, er werd blindelings achter de wethouders aangelopen, wat die voorstelde daar werd ja tegen gezegd.

Dan is het ook niet zo gek dat de fractievoorzitter van het CDA afgelopen weken tot 2 keer toe in de media roept dat dit college verkeerde keuzes maakt, terwijl iedereen hier in deze raad zou moeten weten dat niet het college keuzes maakt maar de raad maakt keuzes, die stelt beleid vast die stelt het raadsplan vast, die stelt de begroting vast. Het college komt met voorstellen en voert raadsbesluiten uit.

Het meeste medelijden heb ik nog met die mensen die het inwerkprogramma gemaakt hebben voor deze raad, ben je daar maanden mee bezig en eindelijk is het klaar en uitgevoerd en direct daarna moet je in de krant lezen dat er een fractievoorzitter is die niet weet wat de verschillende bevoegdheden zijn van raad en college.

Wij hebben ons er altijd over verbaasd dat de toenmalige collegepartijen als het gaat over de grondpolitiek en dan vooral de hoogte van grondprijzen zo weinig naar de burger luisterden. Kijk van socialistische partijen is dat nog te begrijpen die hadden vanuit de historie gezien nooit zoveel met het in eigendom hebben van wat dan ook, en het was een van de eerste socialisten, de fransman PROUDHON, die in 1840 in een van zijn boeken al schreef; eigendom is diefstal. Maar dat het CDA met z’n rentmeesterschap daar ook zo makkelijk overheen stapt, is voor ons nog steeds onbegrijpelijk. Maar de burger speelt daar wel op in hebben we vanmorgen in de krant kunnen lezen. Het CDA deed een beroep op de burger, kom naar zaal puntje puntje want wij willen naar jullie luisteren maar de burger kwam niet want die dacht, toen wilden jullie niet luisteren maar nu het moeilijk wordt doen jullie het ook maar mooi zelf en gelijk hebben ze.

VOORZITTER, terug naar het voorstel, voor ons ligt een degelijk stuk werk waarin wij ons kunnen vinden, het is dat waar we al jaren om gevraagd hebben, het speelt in op de huidige ontwikkelingen, het is toekomstgericht vooral kan het de gemeenschap dinkelland een economische impuls geven en het is het zoveelste onderdeel van het collegeprogram wat in uitvoering wordt genomen. En voor deze keer complimenten aan het college.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.