Privatiseringsplan Dorper Esch

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

Voordat ik mijn betoog ga starten wil ik namens onze fractie eerst waardering uitspreken voor de prestatie die deze werkgroep en iedereen daaromheen geleverd heeft. Het is goed om te zien dat een burgerinitiatief tot deze plannen heeft kunnen leiden.

Nu even terug naar begin dit jaar. In het raadsplan van 2012 heeft de raad middels eendorperesch amendement gevraagd om een zorgvuldig, objectief en deskundig onderzoek naar de haalbaarheid van de privatisering van het zwembad zoals het rapport de Dinkel Twente dat voorstelt. Dit onderzoek zou moeten leiden tot heldere, sluitende objectieve conclusies zodat wij vandaag een definitief besluit zouden moeten kunnen nemen. Zoals de situatie nu is betaalt de gemeente ruim € 1 miljoen per jaar voor zwembad de Dorper Esch en in de uiteindelijke nieuwe situatie € 650.000. Voor alle duidelijkheid , voorzitter, voorwaar geen kleine bedragen waar we het over hebben.

Het gevraagde rapport is er gekomen. Over de kosten van dit rapport bestond in de commissie nog geen duidelijkheid. Misschien dat de wethouder hier op dit moment al wat meer over kan vertellen. Overigens maakt dit rapport het ons er niet makkelijker op om dat definitieve besluit te kunnen nemen. Integendeel zelfs. Een onderbouwd ja of nee is er niet uitgekomen. Wel zijn we 13 voorwaarden rijker geworden waarvan de komende 5 maanden zullen moeten uitwijzen of de privatisering daadwerkelijk haalbaar is.

Kan de werkgroep deze 13 voorwaarden voor 1 april 2012 bewerkstelligen? Dat is gewoonweg koffiedik kijken. Het college weet het niet, wij als raad kunnen het niet zeggen, en zelfs het ingehuurde bureau synarchis kan er geen afdoende antwoord op geven. De enige houvast die we hebben is dat dit plan zowel qua realisatie als qua exploitatie haalbaar en toekomstbestendig lijkt te zijn volgens het rapport. En omdat dit raadsvoorstel vraagt een voorgenomen besluit te nemen , zou je kunnen zeggen: waarom gaan we dan niet akkoord? We zien op 1 april wel of de werkgroep de voorwaarden heeft gehaald. En daarnaast geven we de werkgroep de kans om hun ambitieuze plannen verder uit te werken.

Maar zo werkt het natuurlijk niet. Wij als raad hebben namelijk een verplichting op ons genomen om op termijn een bezuiniging van 2,7 mln te behalen, en daar is dit zwembadplan een onderdeel van. Wat nu als bijvoorbeeld blijkt dat de Europese commissie in januari nog langer dan een half jaar nodig heeft om over de staatssteun te oordelen? Weg 50 mtr. Bad, weg zorgbad, en weg bezuiniging van 3,5 ton die we alleen al op het zwembad hebben ingeboekt, zij het nu al met een latere ingangsdatum dan we op voorhand hadden gewild.

Een doemscenario als dit is zeker niet uit te sluiten. Zeker niet als we de onzekerheid over de financiering en subsidieverstrekking er ook nog eens bij betrekken. Wij hebben er als fractie dan ook een bijzonder hard hoofd in dat aan al deze voorwaarden tijdig voldaan kan worden. Een sterk onderbuik gevoel zegt ons dat aan de 13 voorwaarden niet tijdig kan worden voldaan.

Daarnaast kunnen wij als Lokaal Dinkelland onze oren niet sluiten voor een sterk tegengeluid vanuit de bevolking. Vragen als: Wat moeten wij met zo’n zwembad? Zitten we als gemeente Dinkelland wel te wachten op een 50 meter bad? Kunnen wij ons als gemeente Dinkelland meten met plaatsen als Amsterdam, Eindhoven, Amersfoort en Dordrecht waar ze wel een 50 meter bad hebben? Is dit niet veel te hoog gegrepen? Zwemclub De Dinkel levert nu toch ook al prachtige prestaties en reeds jarenlang op een hoog niveau.

wedstrijdbadDeze geluiden geven naar onze mening aan dat er te weinig aandacht is voor het recreatie gedeelte en voor het zorg- en doelgroepenbad. Deze vorm van zwemmen heeft wellicht veel meer toekomst in onze gemeente. Mede als gevolg van de demografische ontwikkelingen, bestaat er een alsmaar groeiende behoefte aan het zogenoemde ‘therapeutische water’. Misschien liggen hier juist wel betere kansen en mogelijkheden voor een zwembad.

Wat in ieder geval als een paal boven water staat is dat in elk alternatief voor een toekomstig zwembad, het duurzaamheidproject in stand moet blijven. Dat is op voorhand al een groot winstpunt.

Alles overwegende is dit wellicht het moeilijkste ja of nee op een voorstel van het college in de afgelopen 1.5 jaar.

We hebben als fractie lang gewikt en gewogen en uiteindelijk is er een compromis uitgekomen wat voor onze fractie tot nu toe haalbaar is. Wij kunnen dan ook als fractie het voorstel zoals het er nu ligt grotendeels ondersteunen, echter met dien verstande dat er een aanvullende voorwaarde wordt opgenomen:

Een 14e voorwaarde als het ware. Het probleem waar we immers voor staan is dat er nog geen helder antwoord bestaat op de vraag of dit zwembad haalbaar is ja of nee. Er is namelijk niemand die ons met stelligheid en zekerheid kan zeggen of aan de 13 voorwaarden kan worden voldaan. En omdat wij er als fractie zeer grote twijfels over blijven hebben dat dit gebeurd, willen wij halverwege een terugkoppel moment of tussenrapportage ontvangen.

Daarin geven wij de werkgroep respectievelijk het college mede de opdracht mee om op voorhand ook al over alternatieven na te denken zodat wij bij de commissievergadering van 10 januari 2012 wanneer mocht blijken dat het voorliggende plan niet haalbaar is het alternatieve plan kunnen bespreken. Op die manier houden wij zekerheid dat onze bezuiniging gehaald kan worden, maar dan wellicht middels een andere en zelfs betere invulling van het plan.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.