“Notitie Mensenwerk “

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

De notitie Mensenwerk heeft al voor heel wat verhitte gesprekken gezorgd, binnen de raden, binnen de OR en werknemersgroep van TopCraft en ongetwijfeld ook binnen de respectievelijke colleges van Losser, Oldenzaal en Dinkelland.
Want wij allen beseffen terdege het belang en de impact van deze notitie, vooral de impact die het heeft op de mensen die het direct aangaat: de mensen die momenteel bij TopCraft werken.
Hoe vaak is er in de afgelopen jaren al niet sprake geweest van onrust: door slecht management, door verandering op verandering, maar ook vooral door de vele bezuinigingen en wetswijzigingen, die steeds weer een stempel drukten op het resultaat. We hebben als gemeenten nooit grip kunnen krijgen op TopCraft.
Als we even dachten dat het misschien de goede kant op zou gaan, kwam er weer de zoveelste onvoorziene maatregel, die ervoor zorgde dat het roer weer om moest. Dat heeft in de afgelopen jaren steeds weer voor onrust, vooral ook onder de WSW-werknemers gezorgd.
Daarom is voor Lokaal Dinkelland nu het moment gekomen om het roer volledig om te gooien. Niet om het kind met het badwater weg te gooien, zoals door de OR werd gesteld. Maar om het badwater, dat ondertussen steenkoud is geworden, te vervangen door nieuw lekker warm water waarin de huidige werknemer en de toekomstige werknemer zich weer lekker kunnen voelen. Natuurlijk weten we dat er nog veel vragen zijn.

Om er een paar te noemen:
hoe zit het met de invulling van werkgarantie
welke invulling is er voor de beschutte werkplaats
hoe ziet het sociaal plan voor de werknemers van Priwotco eruit
hoe gaat het met de loondispensatie
zijn er voldoende bedrijven voor detachering te vinden
kunnen mensen nog in dezelfde groep blijven werken
hoe zal het financiële plaatje er uit zien

Op al die vragen en nog veel meer is momenteel nog geen antwoord te geven. Maar in de notitie Mensenwerk zijn al wel kaders gesteld.
Aangegeven is dat bij het opstellen van het plan, dat de transitie vorm moet geven, de mens voorop moet staan.
We kennen onze verantwoordelijkheid t.a.v. de SW-werknemers en willen die ook nemen. Duidelijk is de colleges meegegeven dat er gezocht moet worden naar passend werk voor de huidige werknemers, zeker ook voor de mensen in de beschutte werkplaats, met aandacht voor het groepsgebeuren, maar ook aandacht voor de toekomstige SW-ers.
Het goede van TopCraft moet overeind blijven, gebruikt worden en een plek vinden binnen de plannen. Voortdurende communicatie met alle partijen: o.a. de raden, OR en bonden, is daarom van groot belang.
In de raad van Oldenzaal is afgesproken dat er minstens elk kwartaal een uitgebreide terugkoppeling naar de gemeenteraad plaatsvindt, maar dat ook op tussentijdse beslismomenten de raad zijn stem kan laten horen. Dat lijkt ons ook van groot belang voor onze gemeenteraad.
Aan het eind van het traject moet er dan een volledig uitgewerkt plan liggen waarin alle vragen beantwoord zijn en ook de financiële gevolgen helder zijn. Zorgvuldigheid is daarbij ons uitgangspunt.

Onze verantwoordelijkheid voor deze kwetsbare groep mensen moet leidend zijn. Rust en een veilige werkomgeving creëren voor de huidige en toekomstige werknemers is het doel.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.