Samenvoeging van diverse Amendementen Raadsplan 2012