“Voetbalvereniging DTC 07”

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

Het begon allemaal zo mooi. Ongeveer 5 a 6 jaar geleden kwamen er twee voetbalverenigingen, te weten Dinkelland uit Lattrop en TSV uit Tilligte samen, op voorspraak van het toenmalige college.

De twee verenigingen traden in overleg met het in die tijd zittende college over dedtc toekomst van hun verenigingen; onder andere ook over de huisvesting. Het idee ontstond om de twee verenigingen samen te voegen vanwege de vele voordelen die schaalvergroting zou bieden, maar óók vanwege het toegezegde aanbod destijds van dat college om bij fusie een nieuw complex te gaan realiseren aan de Frensdorferweg nabij Cosmos Sterrenwacht en de accommodatie van klootschietvereniging Ons Streven.

En zo gebeurde het dat in 2007 de daadwerkelijke fusie van deze twee voetbalclubs een feit werd en dat alle leden van zowel Dinkelland als TSV met 96% voor deze fusie stemden.

Nu zijn we inmiddels jaren verder, maar de nieuwe vereniging DTC 07 moet nog steeds volstaan met hun oude accommodaties in zowel Lattrop als Tilligte. Een wrange constatering. Waarom is er in al die tijd niet een oplossing gerealiseerd voor de accommodatieproblematiek zoals was beloofd ?? Destijds heeft het toen zittende college zichzelf toch al die inspanningsverplichting opgelegd ?

Voorzitter, beste mensen, belofte maakt schuld.

Gelukkig ligt er nu eindelijk een raadsvoorstel om aan deze vervelende situatie een einde te maken. Maar is dit raadsvoorstel afdoende ?

Het moet in de bedoeling liggen van dit voorstel om de sociale samenhang , zoals die nu in de dorpen Lattrop/Breklenkamp en Tilligte heerst, te handhaven en te versterken en zo de leefbaarheid in deze beide kernen op zijn minst te handhaven maar liever nog te verbeteren. Een doel dat Lokaal Dinkelland bijzonder belangrijk vindt en hoog in haar vaandel heeft staan en waar de andere partijen in deze gemeenteraad zich ongetwijfeld bij aan kunnen sluiten..

Het gaat hier niet alleen maar om het voetbal, om het bedrijven van de sport, maar een zeker net zo belangrijke factor is het feit dat deze sport een belangrijk bindmiddel vormt voor de beide dorpsgemeenschappen.

Een actief ledental van 373 op een totale bevolking van 1030 inwoners in Lattrop/Brecklenkamp en 750 inwoners in Tilligte, betekent dat meer dan 20 % van alle dorpsbewoners lid is van de voetbalvereniging. We durven gerust te stellen dat bijna elk gezin hetzij in kleine of grote mate betrokken is bij DTC 07. Dan lijkt ons inziens het maatschappelijk belang, waarover de provincie in haar afwijzing van de locatie aan de Frensdorferweg spreekt, hier toch zeker wel aan de orde ?

Is, gelet op bovenstaand feit en wellicht zijn er nog meer steekhoudende argumenten aan te dragen, een andere locatie tussen de beide dorpen daadwerkelijk geen haalbare kaart, nu de genoemde locatie aan de Frensdorferweg door de provincie zo expliciet is afgewezen ?

In het raadsvoorstel wordt bovendien gesproken over 3 mogelijke opties, maar het kan zo maar zo zijn dat er misschien betere en meer voor de hand liggende opties zijn die het college in samenspraak met DTC 07 in kaart zou kunnen brengen en zou kunnen voordragen. Het lijkt nogal betuttelend om op voorhand 3 locaties aan te wijzen waarmee eventuele andere prima opties geen kans meer zouden kunnen krijgen.

Voorzitter, beste mensen, het moge helder zijn, dat wij als Lokaal Dinkelland graag zo spoedig mogelijk een oplossing gerealiseerd zien voor de nieuwe accommodatie voor DTC 07, die budgettair wel moet passen binnen de gemeentelijke begroting. nu ze al zoveel jaren onnodig hebben moeten wachten.

Wij pleiten voor het feit dat we vanavond als raad het balletje voor DTC 07 eindelijk aan het rollen krijgen, zodat bij DTC 07 ook in de toekomst de bal kan blijven rollen.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.