Aanpassing A.P.V.: Carbidschieten met de jaarwisseling

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voor ons ligt het voorstel om samen met de drie grensgemeentes te komen tot een aanpassing van de A.P.V.

Een goede zaak die duidelijkheid verschaft.carbit

Op een gedeelte van de deze A.P.V. willen wij iets dieper ingaan en dat betreft het carbitschieten met de jaarwisseling.

Een schitterende Twentse traditie die met name door het ontmoetingsbeleid van de afgelopen jaren in het gedrang dreigde te komen.

Ter verduidelijking: als een groep met meer dan een melkbus ging schieten diende er een vergunning aangevraagd te worden,maar deze werd in het kader van het ontmoetingsbeleid geweigerd.

Werd er vervolgens toch geschoten en er kwam controle!

Volgde er een proces verbaal en die bekeuring was niet gering.

In de nieuwe A.P.V. is het carbitschieten met zes melkbussen vergunningsvrij dit is een goede zaak.

Het schept duidelijkheid voor de groepen die schieten en voor de politie en handhaving.

Ook kunnen de excessen die in de loop der jaren ontstaan zijn (Denk aan donderpijpen en orgels van tig melkbussen)aangepakt worden.

Omdat in de aanpassingen nog een aantal zaken staan die door onze en andere fracties als overtollig regelgeving en betuttelend worden ervaren, en zeer moeilijk te handhaven zijn.

Zouden wij graag een amendement willen indienen en met toestemming van de voorzitter zou ik deze nu willen voorlezen.

Amendement.

Tot slot willen wij een compliment  richting het college maken, dat door deze aanpassing een duidelijk beeld inzake het carbitschieten ontstaat, waardoor deze prachtige traditie hopelijk tot in lengte van jaren door kan gaan. 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.