Amendement: Voorstel inzake nulmetingen onderhoudssituaties te privatiseren voetbal- en tenniscomplexen