Budget kleine ergernissen 2011 ook beschikbaar in 2012

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

In de raadsvergadering van 20 maart heeft het CDA een amendement ingebracht om het niet gebruikte budget uit 2011 voor kleine ergernissen ook in te zetten in 2012. Helaas heeft de meerderheid in de raad niet ingestemd met het idee, dus het gaat niet door.

Het kernenconvenant dat in dezelfde raadsvergadering door de voltallige raad werd aangenomen staat aangegeven dat het budget voor kleine ergernissen voor 1 april moet worden aangevraagd.

Voor het jaar 2011 heeft het college tot september regelmatig een verzoek laten uitgaan naar de kernraden om een lijst met kleine ergernissen in te leveren en slechts enkelen hebben hieraan voldaan.

Het CDA beweert dat deze gelden overgeheveld kunnen worden naar 2012. Deze gelden die gedekt worden uit de begroting van openbare werken zijn dus niet geoormerkt voor de post kleine ergernissen en kunnen derhalve niet worden overgeheveld naar het boekjaar 2012.

I

n 2011 hebben de kernraden van Tilligte, Ootmarsum en Weerselo hiervan gebruik gemaakt. Dit geldt echter ook voor de kern Noord-Deurningen en ten dele voor Rossum. Agelo en Deurningen hebben geen opgave gedaan. Denekamp was het niet mogelijk om afspraken hiervoor in 2011 rond te krijgen. Saasveld heeft geen plan ingediend ivm Dorpsplein plus + pleinen. Voor Lattrop worden de punten uit matrix nog ingepland.

Wij moeten concluderen dat het in de praktijk anders blijkt te zijn dan het CDA in de raadsvergadering liet blijken.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.