Toekomst Dorper Esch

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

24 april van dit jaar hebben wij het college de opdracht meegegeven om alternatieve opties voor het sportcomplex te ontwikkelen binnen de kaders van de begroting. Dat hebben we gedaan omdat het de initiatiefgroep destijds helaas niet gelukt is om de plannen voor een nieuw sportcentrum te realiseren.

Dit heeft geleid tot een viertal opties waarvan het college hoog in zet op de variant samenwerking met Nordhorn. Dat is een ontwikkeling die pas recentelijk speelt en waar onze partij ook wel begrip voor op kan brengen. Maar het mag in onze ogen niet zo zijn dat Nordhorn een excuus wordt om tijd te kopen. U vraagt ons namelijk nog tot medio 2013 te wachten zodat een en ander kan worden uitgezocht. Besef u echter wel dat de tijd van wachten voorbij is. Want vanaf dat moment zal er nog een proces van planvorming gestart moeten worden. Daarom willen we dat u naast dit traject doorgaat met uw werk aan alternatieven waarop wij als raad uiteindelijk kunnen beoordelen of er een haalbare en kwalitatief toekomstbestendige sportvoorziening tussen zit. Daarbij is ons uitgangspunt dat deze voorstellen aan de randvoorwaarden die door ons zijn opgesteld voldoen. Maar het college krijgt zoals gezegd ook opdracht om met opties te komen. En als daar dan naar beoordeling van de raad een optie tussen zit die niet aan de randvoorwaarden voldoet, maar kwalitatief beter en toekomst bestendiger is, dan willen wij t.z.t. die afweging kunnen maken.

En deze wens moet mogelijk zijn. Want de afgelopen periode hebben ook wij met vele groepen gesproken die plannen hebben om een sportcomplex te realiseren. En waar bij de een al verder is dan de ander. Wat we u daarbij mee willen geven is dat de aandacht voor de sportzaal ook prioriteit heeft. De voorzitter van de volleybalvereniging heeft ons de ernst van de situatie meerdere malen uitgelegd en we willen dat daar ook wat mee gedaan wordt.

Wij begrijpen daarnaast ook dat een voorstel voor een sportcomplex niet van de een op de andere dag klaar kan zijn. Maar we willen toch graag zo spoedig mogelijk bericht om een definitieve keuze te kunnen maken, zodat sluiting van het recreatiebad wellicht nog omkeerbaar is. Want om te besluiten dat het recreatiebad dicht moet, doet oprecht veel pijn. Het is een beslissing die we wel moeten maken als we onze bezuiniging willen halen. Na het verhaal van de wethouder vorige week werd het duidelijk dat er nog veel meer donkere wolken vanuit Den Haag onze kant opkomen. Het is dus van groot belang dat wij ook de bezuiniging op het zwembad gaan halen. Dat daarbij de keus op het recreatiebad valt is een zeer bewuste keuze. Op deze manier kan het zorgbad en het 25 mtr. bad namelijk wel blijven bestaan.

In onze gedachte van bezuinigen op het zwembad werden we ook gesterkt door de cijfers uit een onderzoek in 2010 naar de bezoekers van het complex . Slechts een kleine 2800 unieke bezoekers uit Dinkelland. Dat betekent dat 90% van onze inwoners het bad niet bezoeken, en dan is ruim een miljoen euro voor een zwembad jaarlijks zeer veel geld.

Ons uiteindelijke doel blijft wel bestaan. Behoud van zwemwater in Dinkelland. Want dat moet mogelijk zijn in Dinkelland. En met die gedachte zien wij voorstellen van de wethouder het liefst zo spoedig mogelijk tegemoet.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.