Privatiseringsplan Dorper Esch

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter

Ja dames en heren.. de privatisering van het Sportcomplex Dorper Esch.. Je valt tochdorperesch van de ene in de andere verbazing. Voor alle duidelijkheid wil ik graag toch even een aantal dingen op een rijtje zetten.

Vorig jaar oktober hebben wij de uitkomsten van een onderzoek naar de haalbaarheid van het plan van de werkgroep besproken. Hieruit bleek helaas niet of het plan wel of niet haalbaar was. Wel kwamen er enkele uitgangspunten naar voren waarvan onzeker was of ze wel uitvoerbaar waren. In overleg met de werkgroep zijn deze onzekere uitgangspunten destijds als 13 keiharde voorwaarden opgenomen in een amendement. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het feit dat de financiering rond had moeten zijn voor 1 april.

In deze voorwaarden kon iedereen zich vinden! Dat gold voor de werkgroep, college en de raadsfracties van PVDA, VVD en LD. De deadline van 1 april mocht zelfs wel naar voren want deze was makkelijk te behalen. Op 18 oktober 2011 is dus de sleutel tot realisatie voor het nieuwe complex aan de werkgroep gegeven. Voor alle duidelijkheid: o.a. Lokaal Dinkelland heeft dus besloten dat de werkgroep de kans heeft gekregen om het nieuwe complex werkelijkheid te maken!

Omdat het een project van formaat is, wilden we een vinger aan de pols houden. Vandaar ons verzoek om een tussenrapportage, zodat mocht er tussentijds aanleiding voor zijn, wij als raad daar op konden inspelen.

In januari van dit jaar hebben we de tussenrapportage ontvangen en ik citeer nu uit dat rapport over de voorwaarde financieel:

-“de financiën zijn in een ver gevorderd stadium” en

-“met de bank is een termsheet overeengekomen”.

– Dan het energiefonds: hierin werd aangegeven dat het plan voldoet aan de eisen om gebruik te maken van dit fonds. Ook de overige 13 voorwaarden gaven geen aanleiding om ons zorgen te maken dat het project niet gerealiseerd zou worden. We gingen met een gerust gevoel huiswaarts om de positieve berichtgeving op 1 april af te wachten.

1 april. bericht van werkgroep en college: het is de werkgroep niet gelukt om aan de voorwaarden te voldoen.

Eerste gevoel: Diepe teleurstelling. Geen bezuiniging, geen prachtig complex, geen zekerheid voor het personeel.

Tweede gevoel: Verbazing.. ongeloof.. Want hoe kan het nu zo zijn dat er een half jaar lang geen vuiltje aan de lucht is, en alles 2/3 weken voor het eind uiteenspat. Dat riep meteen vraagtekens op.

raadnickyRaadscommissie vorige week maandag. Veel insprekers, een lange en bewogen avond. Insprekers die allen nogmaals aangaven wat voor een geweldig plan de werkgroep ontwikkelt heeft. Deze boodschap was de partijen PVDA, VVD en LD ook duidelijk! Op 18 oktober 2011 vonden wij het al een geweldig initiatief. En hadden wij zeer veel respect voor het initiatief dat door burgers is opgestart. En nogmaals destijds hebben wij de werkgroep ook de kans gegeven dit plan te realiseren. Zij hadden de sleutel tot realisatie in hun bezit! De initiatiefnemers konden me in deze commissie echter niet van de vraagtekens af helpen waar het de financiering van dit complex betrof. Het ging er bij mij gewoon niet in dat een bank plots net voor het eind de stekker er uit trekt, dan moet er voordien meer aan de hand zijn geweest. Want, en dat zei ik vorige week ook: “een bank is niet gek!” Als zij in oktober van de gestelde voorwaarden van de gemeente afweten dat zij geen financiële bijdrage zal doen en geen garantstelling af wil geven, dan weet je dat in januari ook en dan weet je dat 3 weken van te voren ook.

De wethouder kon wel opheldering geven over mijn vragen.

– Want… er is nooit een financieringsaanvraag gedaan;

– Een termsheet? Die bestaat helemaal niet;

– En de provincie?Die geeft aan dat er slechts verkennende gesprekken zijn geweest. En dat er geen definitief doorgerekend bedrijfsplan is ontvangen. Daarnaast zegt de provincie dat er van toezeggingen van hun kant uit nog geen sprake is. En of dat niet genoeg is, geeft de provincie zelfs aan dat het om een lening gaat en geen subsidie. Een wezenlijk verschil.

Als de verbijstering dan eindelijk gezonken is, kom je tot de conclusie dat er met de werkgroep geen vertrouwensbasis voor verdere samenwerking meer kan zijn. Alle respect voor het werk dat zij wel verricht hebben, maar het is niet acceptabel , te verteren en uit te leggen aan de inwoners dat een werkgroep ons op het verkeerde been zet door onjuiste informatie te verstrekken. Vertrouwen moet je winnen en niet beschamen.

Je steekt als college en politieke partij je handen in het vuur voor een burgerinitiatief. Je biedt een groep hard werkende mensen de kans hun plannen uit te werken. Als dit gegeven vertrouwen op deze manier keihard van achteren onderuit worden gehaald dan verdiend dat niets meer dan een donker rode kaart en een onmiddellijke verwijdering uit het speelveld.

Voorgelogen worden: Vergevorderd stadium met een bank? Term sheet? Bestaat helemaal niet! En dan een week geleden nog glashard beweren dat de gemeente met een potje hier en bijdrage daar alsnog kan zorgen voor realisatie.

Er ligt helemaal geen bedrijfs- of financieringsplan waar een bank of provincie over kan oordelen! Laat staan dat een gemeente iets kan doen. Vanwege de opgestelde voorwaarden waar de werkgroep het zelf mee eens is, bestaat deze mogelijkheid helemaal niet. Niet alleen de gemeenteraad is een rad voor de ogen gedraaid. Ook het personeel en alle insprekers vorige week. Want de sleutel tot realisatie van het plan ligt al lang niet meer in handen van de gemeente. De sleutel tot realisatie heeft de werkgroep in oktober zelf in handen gekregen..

Overigens waren we als Lokaal Dinkelland sowieso niet van plan geweest om de gezamenlijke voorwaarden van 18 oktober te wijzigen. Wij hebben onze kiezer in oktober beloofd het op deze manier te doen en anders zou het plan geen doorgang vinden. Als je dan geloofwaardig wilt blijven houdt je ook vast aan gemaakte afspraken.

Hoe nu verder?

Onze hoofdwaarden van oktober 2011 staan nog steeds overeind.

Wij willen als Lokaal Dinkelland

– een bezuiniging,

– een zwemvoorziening

– zekerheid voor het personeel.

We beseffen dat dit kader ruimte voor oplossingen zeer klein maakt. Maar de opmerking van de wethouder, dat er wellicht mogelijkheden zijn om met private ondernemingen iets te kunnen, biedt in dat opzicht een goed perspectief. Al was het alleen al voor het gemotiveerde team van personeel dat de dorper Esch draaiende houdt. Want dat werd ons wel duidelijk vorige week. Men is tevreden over het huidige complex op deze locatie, los van de zaken die sowieso voor verbetering in aanmerking zullen moeten komen. Daarbij is ons wel duidelijk geworden dat ook de sporthal niet los gezien kan worden van een inhaalslag voor wat betreft aanpassing.

Wel zijn we er ons terdege van bewust dat er op dit moment absoluut geen garanties gegeven kunnen worden.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.