Privatiseringsplan Dorper Esch

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

Vandaag nemen we de tussenrapportage privatisering Dorper Esch voor kennisgeving aan. Dankzij deze tussenbeoordeling kunnen wij als raad een tussentijds oordeel vormen over de realisering van het nieuwe complex Dorper Esch.

In eerste instantie viel onze fractie daarin twee zaken op. Namelijk de dossiers staatssteun en financiering. Opvallend aan het aspect staatssteun was dat er in het eerste raadsvoorstel een optie in stond, die er voor zou kunnen zorgen dat er 18 maanden voorbij gingen voordat er een oordeel geveld werd of er nu wel of geen sprake van staatssteun is. Maar dit inzicht veranderde omdat er sinds december 2011 een gunstige regeling bestond waaronder het project Dorper Esch kon vallen (je zal het 18-10 van het vorige jaar toch allemaal al geweten hebben). Goed, positief nieuws dus dat staatssteun de realisering van het nieuwe complex Dorper Esch niet meer in de weg hoeft te staan.

Tweede aspect dat onze aandacht trok was de financiering van het project. Een belangrijk onderdeel hiervan betreft het energiefonds. 11 januari zou hier meer duidelijk over zijn. In de voorbereidende raadscommissie hebben we verzocht of we op de hoogte konden worden gehouden van uitkomsten van dit gesprek. Dat is helaas niet gebeurd, en daarom kunnen we op dit moment ook niets zeggen over dat onderdeel van de financiering.(Huitema weet er van en heeft dit vrijdagochtend uitgezet; afhankelijk van eventueel antwoord een ander vervolg). Van de overige financiering kunnen we lezen dat deze zich in een ver gevorderd stadium bevinden. We zien er dan ook naar uit om over de uitkomsten van deze gesprekken op de hoogte te worden gehouden.

Tot slot wil ik nogmaals benadrukken dat Lokaal Dinkelland verwacht dat aan alle 13 voorwaarden voldaan zal worden. Dat wil dus zeggen dat de financiering sluitend gemaakt wordt zonder gemeentelijke financiële bijdrage of garantstelling. En ook dat de gemeente in de toekomst niet garant staat voor mogelijke tekorten in de exploitatie. In het amendement van 18-10-11 stond tevens opgenomen dat, mocht de tussenrapportage hier aanleiding toe geven, wij konden voorsorteren op mogelijke alternatieve scenario’s. Op dit moment zijn hier geen aanleidingen voor en is de werkgroep nog altijd hard aan het werk om de eindstreep te halen. Maar wij verwachten wel van de wethouder dat hij ons constant op de hoogte houdt van nieuwe positieve en negatieve ontwikkelingen. Daarnaast is het in onze ogen sowieso niet verkeerd om bij zo een groot project een vinger aan de pols te houden.

Tot zover dus complimenten voor het werk van de werkgroep en wij wensen hen dan ook veel succes om dit project tot een succesvol einde te brengen.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.