Privatiseringsplan Voetbal en tennisvelden

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

Vanavond nemen wij enkele belangrijke beslissingen die een grote impact zullen hebben op een deel van het sportgebeuren in onze mooie gemeente Dinkelland.

Met name het voetbal en de tennis hebben een bezuiniging over zich heen gekregen,sport met daarnaast een privatiseringsvoorstel waarvan de gevolgen in het bijzonder voor het aspect groot onderhoud gaandeweg steeds duidelijker werden en niet of nauwelijks te dragen zijn.

In grote getale zijn de verenigingen steeds aanwezig geweest om in te spreken om ons en de wethouder ervan te overtuigen dat zij zich inmiddels wel kunnen vinden in de bezuiniging van €282.000 en dat ze ook de noodzaak daarvan wel inzien, maar dat de gevolgen van een privatisering onder de genoemde voorwaarden voor verenigingen niet haalbaar is.

Veel sporters, zowel tennissers als voetballers , van jong tot oud, zijn dagelijks op de sportvelden te vinden, zowel actief alsook als vrijwilliger.

Het heeft veel vrije tijd van de bestuurders gekost en diverse berekeningen zijn over en weer doorgerekend om te kunnen onderbouwen dat de huidige gekozen insteek bezuiniging te veel van het goede zou zijn.

Waar gaat het om, M.d.V. Het amendement, zoals door de Raad Raadsbreed op 18-10-2011 is vastgesteld is niet adequaat genoeg opgepakt. De wethouder is = naar ons idee – te laat met het amendement aan de slag gegaan om dit uit te voeren en mede daarom is er tijdnood ontstaan en is het gewenste overleg met de verenigingen niet goed verlopen.

Deskundigen zijn door de clubs ingehuurd om zich over de problematiek te buigen om het tegendeel te bewijzen dat de financiële belangen veel hoger lagen dan de gemeente wilde doen geloven.

Voorzitter, ik kan een heel lang verhaal houden want er is veel gebeurd en wij als Lokaal Dinkelland en de (V.V.D. ????????) willen de sporters niet lang in spanning laten. Om 4 belangrijke zaken gaat het : Lokaal Dinkelland wil:

Het groot onderhoud moet bij de Gemeente blijven, zowel voor de Tennis en voor de Voetbal. De K.N.V.B. en de K.N.L.T.B. uitgangspunten hierbij zullen de leidraad vormen. De wethouder krijgt als opdracht om aan tafel te gaan zitten met de individuele verenigingen om een goed plan te maken die inzicht geeft in de hoogte van de vervangingsinvesteringen.

Jaarlijks onderhoud gaat niet per 01-07-2012 maar per 1-7-2013 over naar de vereniging De wethouder moet wel op korte termijn besprekingen met de verenigingen hervatten om afspraken met de verenigingen te maken t.a.v. dat regulier onderhoud. Lokaal Dinkelland wil dat de gesprekken met de verenigingen nog voor de zomervakantie weer worden opgepakt.

Er zal geen nulmeting plaatsvinden, omdat immers ook het groot onderhoud bij de gemeente blijft. Afspraken t.a.v. regulier onderhoud en wanneer groot onderhoud en vervangingen plaatsvinden zullen één op één met de verenigingen worden besproken. Per vereniging zal er uiteindelijk maatwerk gerealiseerd worden.

Privatisering blijft uitgangsgedachte, maar op vrijwillige basis.

Voorzitter,wij zetten dus de deur ver open en verwachten dat mede daardoor de vreugde en blijheid bij het bestuur en de sporters van de voetbal en tennissers weer terug komt. Samen zal er gewerkt moeten worden om de toekomst hierin het hoofd te kunnen bieden. Dat is niet gemakkelijk maar waar een wil is , is een weg. Ga het gesprek met elkaar aan maak een nieuwe start en wees over en weer sportief naar elkaar toe.

Lokaal Dinkeland wil dan ook samen met de (VVD en CDA) een amendement indienen en de wethouder op te dragen om dit amendement uit te voeren.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.