Natura 2000

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

Op het moment dat je bezig bent met het bestuderen en het voorbereiden van dit raadsvoorstel dan komt er zo nu en dan een moment dat ik moet constateren dat er bij mij grenzen worden overschreden van mijn kennis en begripsvermogen, m.a.w. het dossier is zo ingewikkeld dat je moet oppassen niet in een moeras terecht te komen van lastige begrippen en ondoorgrondelijke trajecten.

In 2010 heeft deze raad een motie aangenomen om het wat eenvoudiger te krijgen. Nl verminder de hectares EHS en we creëren meer ruimte voor het gebied waardoor de leefbaarheid nog enigszins gewaarborgd wordt. Niets is minder waar want om ontwikkeling te creëren is er een koppeling nodig van EHS EN DE PAS. (programmatische aanpak stikstof.)

De provincie is daarin de kartrekker, heeft de regie gekregen over het landelijk gebied. En juist daar gaat het fout. NL. de provincie ZORGT NIET VOOR EEN ZORGVULDIG EN HELDER TRAJECT. Waarbij moet worden vastgesteld dat door deze handelswijze er sprake is van een hoge mate van complexiteit, een regelmatig veranderende actualiteit, een verschil van feiteninterpretatie en inconsequenties in de procesgang waardoor het bovengenoemde zorgvuldige en helder traject wat nagestreefd dient te worden danig onder druk komt te staan. Enkele voorbeelden in deze materie zijn, * GS. is weliswaar voornemens de EHS in dinkelland terug te brengen maar komt met een nieuw fenomeen op de proppen; de GBHS, WAARVAN WIJ EN DE PROVINCIE DENK OOK NIET WETEN wat de status is van dat fenomeen. * GS brengen kaarten in omloop dieniet in overeenstemming zijn met de besluiten van zowel minister als staatssecretaris. Om de gebieden DE VETPOT EN ACHTER DE VOORT als beoogde natura 2000 gebieden af te voeren . En dan heb ik het nog niet eens over de totale onduidelijkheid wat betreft de hoeveelheid hectares die voor ehs cq gbhs in aanmerking komen.

Voorzitter, wij krijgen naast deze inhoudelijke ellende ook nadrukkelijk het gevoel dat de provincie wel heel erg nadrukkelijk probeert dit dossier zo te regisseren dat de provincie hier nog jaren een stevig dossier aan heeft, om het in rond Nederlands te zeggen hierdoor stellen ze hun eigen positie veilig want voor de rest heeft een provincie niet zoveel meer te melden in het land van het openbaar bestuur. Daarnaast zijn partijpolitieke beslommeringen deze gedeputeerde ook niet vreemd wat ook doorsijpelt richting diverse partijgenoten in gemeenteland.

KORT EN GOED VOORZITTER , wij zijn niet van plan om zomaar akkoord te gaan met dit voorstel maar hebben gemeend dit voorstel te moeten amenderen en ik ben zo vrij om dit met uw goed vinden voor te lezen. Amendement……. .

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.