Reactie op samenwerking Dinkelland Tubbergen

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

nadat de gemeenteraad op 15 maart 2011aan het college de opdracht heeft gegeven om voor de uitvoering van de samenwerking op bestuurlijk en ambtelijk nivo een stappenplan op te stellen heeft diezelfde gemeenteraad ( je zou ook gemeenteraden kunnen zeggen.) een geamendeerd stappenplan vastgesteld.

Dat stappenplan beoogt een tweetal aspecten te weten een bestuurlijke en ambtelijke samenwerking waarbij een ambtelijk organisatie per 1Jan. 2013 het een van de belangrijkste doelen is. En 2; tussentijdse rapportages aan de raad aanbieden zodat de raad in staat is haar controlerende rol goed te vervullen maar ook haar rol als volksvertegenwoordiger goed kan invullen.

Om met het eerste onderdeel te beginnen, er liggen voor ons uitgebreide rapportages over achtereenvolgens * de toekomstige ambtelijke organisatie. * De juridische structuur ervan* en de voortgangsrapportage op koers. Daarnaast uiteraard het raadsvoorstel op zichzelf.

De ambt.org.;; wat opvalt, is dat het een org. wil zijn die dicht bij de burger en dicht bij het bestuur staat,en vooral een kleinere overheid.” meer samenleving minder overheid” ”zelfredzame samenleving””eigenkracht van de samenleving” en dan de kernwaarden nuchter, betrouwbaar nijver onder het motto van een Twentse volkswijsheid die ik echt nog nooit gehoord had ”nich kakeln mer eier legn,.Als je dat allemaal op een rijtje zet dan is het des te vreemder een ook tegenstrijdig dat er gekozen wordt voor een ambtelijk structuur die daar absoluut niet bij aan sluit. Drie managementslagen die meer weg hebben van de structuur aanpassen aan de poppetjes dan andersom, in onze ogen een gemiste kans om efficiëntievoordelen te halen. Wel willen we benadrukken dat het weliswaar niet tot onze bevoegdheden hoort maaraangezien het ons is aangereikt geven we wel onze mening,. Waar we veel waarde aan hechten is de goede verstandhouding en overleggen in de BOR EN BGO, WIJ WILLEN GRAAG OP DE HOOGTE WORDEN GEHOUDEN HOE DIT OVERLEG VERDER VORM KRIJGT. Samenvattend een werkconcept ”ondernemend zakelijk en betrokken ” is in hoofdlijnen een goed concept maar er is te weinig gekeken naar efficiëntere invulling van de organisatie.

Wat betreft de juridische structuur daar kunnen we kort over zijn; de vorming van een openbaar lichaam geeft de beste waarborgen voor personeel,publiek recht, openbaarheid, en democratische controle. Lokaal dinkelland kan zich hier dan ook volledig in vinden.

Als we nog even kijken naar de harmonisatie van beleidsregels en verordeningen, vinden wij dat de basis zoals die beschreven is, onze goedkeuring heeft vooral omdat nadrukkelijk uitgangspunt DEREGULERING is. Wij gaan er wel vanuit dat de raden over al die zaken nog een besluit dient te nemen.

Voorzitter, aan het begin van mijn verhaaltje zei ik het al; ”devoortgangsrapportage” en het college citeert in het raadsvoorstel het amendement ook nog, en daar zit wat ons betreft een behoorlijk hiaat in de voorstellen van het college. De raad heeft het expliciet als opdracht aan het college meegegeven, het college benoemt het in het raadsvoorstel ook nog; wat kost dit proces de burger en wat levert het de burger op. En daarna zien of horen we helemaal niets meer over de pecunia’s. Ik kan u zeggen voorzitter dit is zeer teleurstellend en ook frustrerend. En daar nemen we ook geen genoegen mee. We vragen zeer indringend aan het college een extra rapportage betreffende de financiën ( NUT EN OFFER) wat wij nog voor de zomeruitgebreid willen behandelen.

Als laatste willen we onze teleurstelling uitspreken in de richting van de provincie die op geen enkele wijze wil meedenken vooral financieel in dit proces. Waardoor wij gedwongen worden extra middelen in te zetten middels uitbetalen overwerk. Twee opmerkingen daarover wij geven u in overweging mee om indringend na te denken over de eind datum 1 jan 2013 om die flexibel te maken zodat er meer mogelijkheden zijn om minder overuren te krijgen en het tweede punt is dat er medewerkers zijn met een taakopdracht en medewerkers met een tijdopdracht. Wat betreft de laatste twee punten verwachten van het college een zorgvuldige afweging in deze.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.