´Als LOKAAL DINKELLAND weer de grootste wordt zal de partij niet alleen regeren´

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Media

Uit Twente Actueel 

INTERVIEW door René Leget DENEKAMP/OOTMARSUM – ,,Lokaal Dinkelland (LD) zal ondanks het feit dat er op 19 maart aanstaande door de bestuurlijke rust en stabiliteit in Dinkelland in tegenstelling tot vier jaar geleden vrijwel geen proteststemmen zijn te incasseren, toch de grootste politieke partij blijven’’.Daar is LD-lijsttrekker Alfons Steggink van overtuigd. Foto’s Twente@ctueel/copyright

Hij baseert dit optimisme op het feit dat burgers dit keer niet uit onvrede met andere partijen, maar meer uit waardering voor de geboekte resultaten opnieuw massaal hun vertrouwen aan de ´lokalen´ zullen geven.

De andere partijen hoeven niet bang te zijn dat LD deze positie gaat misbruiken door machtspolitiek te bedrijven. ,,We zullen altijd met minimaal één of zelfs, mocht dat nodig zijn, met meerdere partijen gaan regeren, want het is uit democratisch oogpunt goed dat het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders zo breed mogelijk wordt gesteund door de bevolking en voldoende steun krijgt in de nieuw gekozen raad’’.

Aan de vooravond van het voor hem en zijn partij belangrijke verkiezingsjaar doet Alfons Steggink, de leider van de grootste politieke partij in Dinkelland, een paar gepeperde uitspraken tegenover Twente@ctueel. Een gesprek met een bestuurder die populair is bij de bevolking.

PRAGMATISCH DENKEN


Lokale partijen zijn al lang geen eendagsvlieg meer. In 2010 stemde ruim 23 procent van de kiezers op een lokale partij. Daarmee vormen de ‘lokalen’ een machtsfactor van belang, want ze zijn samen de grootste lokale partij van Nederland.

 

LD-lijsttrekker Alfons Steggink is er trots op dat hij wordt omringd door vele ‘goede mensen’, zoals (v.l.n.r.) Anita ten Dam, Nicky Bijen, Rikie Kortink, Loes Stokkelaar, Berthie Schutte, Annette Zwiep, Chantal Metz en Stephanie Vrijkorte.

Hoewel LD primair uitgaat van de eigen kracht, is de tegenstelling ten opzichte van landelijke partijen die ook lokaal actief zijn nog steeds groot. ,,Wij weten als lokale onafhankelijke partij als geen ander wat er speelt, omdat we altijd overal aanwezig zijn en mede daardoor gemakkelijk aanspreekbaar zijn. De lijntjes zijn kort en wij zijn niet verplicht om bepaalde standpunten in te nemen die in Den Haag zijn bedacht. Wij denken pragmatisch: we doen wat goed is voor de gemeente, zo simpel is dat ’’.
Hij prijst zich gelukkig dat LD geen gemak, maar ook geen last heeft van landelijk opererende partijgenoten. ,,Neem nou de PvdA en de VVD, het is bedroevend wat deze partijen er in de regering van bakken. De ene bezuiniging is nog niet bedacht of de andere komt er al weer aan. Ook de lasten voor de burgers worden steeds maar weer verhoogd in plaats van dat er gewoon eens orde op zaken wordt gesteld’’.

FINANCIEEL SOLIDE BELEID 

Hij voegt zelf de daad bij het woord. Hij is er zichtbaar trots op dat LD en coalitiepartner VVD gelijk al bij hun aantreden in nauwe samenspraak met de raad pijnlijke keuzes niet uit de weg zijn gegaan. In het belang van een gedegen en solide financieel beleid is er toen voor gekozen om middelen en ambities met elkaar in evenwicht te brengen door pijnlijke bezuinigingen door te voeren. ,,Daar plukken we nu de vruchten van, want Dinkelland heeft een meerjarig sluitende begroting, beschikt over voldoende reserves en heeft nu ook geld beschikbaar voor nieuw beleid. We hebben bewezen de juiste beslissingen te kunnen en te durven nemen’’.

Hij laat twee velletje A4 zien, waarop de beleidsdaden van de afgelopen periode staan opgesomd. In de lijsttrekkersdebatten zal hij steevast zeggen wat de geboekte resultaten door LD zijn geweest. Hij durft de stelling aan dat zijn partij in vier jaar veel heeft bereikt. ,,Wij hebben de afgelopen periode veel- ook niet gemakkelijke – dossiers kunnen afronden. De privatisering van de buitensportverenigingen, de aanleg van kunstgrasvelden, verlaging van de grondprijzen, het dossier van boer Kamphuis aan de Dusinkweg, de ontmanteling van Topcraft en de kwestie rondom de muziekschool zijn onder meer opgelost. Toch zijn we nog lang niet uit geregeerd’’.

‘SAMEN VERDER’

Steggink beschouwt het als een uitdaging om samen met de burgers, instanties en de bedrijven ondanks de krimp van de bevolking en de bezuinigingen die de PvdA en de VVD landelijk weer aan de gemeenten opleggen het voorzieningenniveau toch op peil te houden.

 ,,Ons programma heet niet voor niets ‘Samen verder’. Als er in kernen initiatieven zijn om de leefbaarheid te vergroten dan zullen we die steunen. Met geld als dat nodig is, maar ook met ambtelijke ondersteuning. Wij hechten veel waarde aan ‘Noaberschap’. Mensen kennen elkaar, steunen elkaar en laten zien dat ze samen willen leven’’.

Deze aanpak wil LD ook gaan toepassen bij het beheer van de openbare ruimte. Eerst wordt de beeldkwaliteit bepaald en wordt er vervolgens bepaald hoe dat bereikt kan worden. Dat hoeft niet altijd de gemeente te zijn. Als mensen in een buurt of een straat gezamenlijk het groenonderhoud willen doen dan kan dat met steun van de gemeente ook.,,Het beheer van de openbare ruimte kan met hetzelfde geld beter tot zijn recht komen als mensen bij hun directe woon- en leefomgeving worden betrokken’’.

ZEGGENSCHAP BURGERS OVER FUSIE

Zeggenschap wil Steggink de burgers ook in de komende raadsperiode geven als het gaat om de vraag of een samenvoeging van Dinkelland en Tubbergen of zelfs met andere gemeenten in Noordoost Twente gewenst is. Of dat via een referendum moet, daar is hij nog niet over uit, maar een raadpleging van de burgers vindt hij op zijn plaats omdat een fusie nooit van bovenaf opgelegd mag worden.

,,Zoals dat toentertijd bij de herindeling is gegaan, mag nooit meer gebeuren. Toen werd Ootmarsum tegen haar zin bij Dinkelland gevoegd. Burgers moeten wel serieus worden genomen. Zoiets werkt alleen als er voldoende draagvlak is onder de burgers’’.


Raadpleging van de burgers vindt hij ongewenst als het gaat om een lopend project waarvan de besluitvorming is afgerond. Om die reden wijst Steggink het pleidooi van D66 voor het houden van een referendum over de centrumaanpassing en de rondweg om Weerselo met kracht van de hand.

POLITIEK ONZUIVER

,,Gedane zaken nemen geen keer’’, hoewel voortschrijdend inzicht wel tot kleine aanpassingen kan leiden. Deze stelregel geldt wat hem betreft ook voor het zwembad- en sportcomplex Dorper Esch in Denekamp. Ronduit geirriteerd is Steggink over het pleidooi van VVD-lijsttrekker Brand om de lopende aanbesteding van de exploitatie over de verkiezingen heen te tillen. ,,Dat gaat niet gebeuren. Brand loopt de zittende VVD-fractie en VVD-wethouder Koegler voor de voeten. Dat is politiek onzuiver’’.

Dat laat onverlet dat de zwembadkwestie ongetwijfeld nog wel voor de verkiezingen in de raad aan de orde komt. ,,Al is het alleen maar omdat er vragen zijn gesteld’’. Toch laat Steggink er geen misverstand over bestaan dat de bouw van een nieuw 50 meter zwembad van de baan is, omdat de Stichting gewoon de financiering niet rond had. ,,Terwijl er wel werd beweerd dat dit rond was, leerde navraag dat dit in het geheel niet het geval was. Daarover is ronduit in het openbaar niet de waarheid verteld door bepaalde mensen. Daarmee is het vertrouwen in de politiek geweld aangedaan’’.

BETROUWBAARHEID D66

Vertrouwen is ook een belangrijk item als het gaat om het sluiten van een coalitieakkoord. ,,LD zal geen enkele partij, ook D66 niet, uitsluiten, maar er moet wel sprake zijn van een betrouwbare partner’’, stelt hij met nadruk.

Hoewel hij er niet al te veel woorden aan vuil wil maken neemt de LD-voorman de wijze waarop Fons Maathuis en Willem Bos uit de LD-fractie zijn vertrokken nog steeds kwalijk.

 ,,De burgemeester was eerder op de hoogte van hun vertrek uit de fractie dan onze fractievoorzitter. Zij hadden ook hun zetels moeten inleveren. Dan hadden zij met een schone lei met D66 aan de verkiezingen deel kunnen nemen. Dat is allemaal vreemd gegaan. Het lijkt er op dathet uittreden uit de fractie al was voorgekookt. Bos en Maathuis zijn in een jaar tijd lid geweest van drie partijen: Lokaal Dinkelland, Bos/Maathuis en D66. Dan kom je niet bepaald geloofwaardig over!’’.
Steggink wil niet zo ver gaan dat hij het duo, dat in de politiek al ‘Peppie’ en ‘Kokkie’ wordt genoemd, helemaal buitenspel wil zetten, maar hij wil niet verhelen dat het ‘vertrouwen’ een gevoelige knauw heeft gekregen.

GOEDE TWENTSE BESTUURDER

Hoewel Steggink de man er niet naar is om zichzelf op de borst te kloppen – doe maar normaal dan doe je al gek genoeg, is zijn stelregel – is hij toch zichtbaar vereerd over de hem toebedeelde elfde plek op de lijst van 25 beste Twentse bestuurders.

Het door door hem gevoerde solide financiele beleid en het feit dat hij populair is bij de burgers verklaren deze hoge klassering, laat keuzeheer Han Pape, hoofdredacteur van weekblad De Roskam, in een toelichting weten.

Of de kiezers er net zo over denken weten we op 19 maart omstreeks 23.00 uur als de voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen door burgemeester en realpolitiker Cazemier bekend wordt gemaakt. Tot dan toe blijft het spannend!

Dit bericht is geplaatst in Media

Reacties zijn gesloten.