Bestemmingsplan Denekamp, Vledderstraat Brinkstraat.

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voor ons ligt de “Vaststelling bestemmingsplan Denekamp, Vledderstraat Brinkstraat”.

Voormalig pand de Gulle Waard

Voormalig pand de Gulle Waard

Wij hebben ons hierover gebogen in de commissievergadering van 24 september jl., hierover later meer.

Allereerst wil de fractie van Lokaal Dinkelland U complimenteren voor het onderliggende bestemmingsplan. De wijze waarop gebouwd wordt straalt openheid uit. En dit kan de kern van Denekamp gebruiken. Het is een mooi plan. Een plan wat arbeidsplaatsen schept. Wij hopen dat dit niet alleen geldt voor het verzorgend personeel, want dit miljoenenproject is zeker niet niks en we hopen dat hier verschillende lokale ondernemers van mogen profiteren.

Zicht vanaf de Vledderstraat

Zicht vanaf de Vledderstraat

 

Wat betreft de doelgroep die er gehuisvest wordt vindt Lokaal Dinkelland het volgende:
Ook wij weten dat dit gebied in eerste instantie voor ondernemers was bedoeld. Gezien de crisis en algemene teneur in deze bedrijfstak is het echter, niet alleen op dit ogenblik, maar ook op de middellange termijn, niet mogelijk hier invulling aan te geven. En willen wij deze plek laten zo als hij nu is? Ik hoef het antwoord helemaal niet te geven, de bijnaam ”Vlodderstraat” behoeft in dit geval geen nadere uitleg!
Winkels, en laat hier geen misverstand over bestaan, hoe graag Lokaal Dinkelland dat ook wil, is doemdenkerij. Dat kan nu een keer niet. De keuze is nu gemaakt door St Joseph om deze locatie geschikt te maken voor dementerende ouderen, en zeg zelf: Deze mensen hebben ook recht om te wonen.

Overigens zijn wij ervan overtuigd dat er menig bezoeker ook een bezoek brengt aan een van de winkels in de nabije omgeving. Als familie of bekende bij iemand op bezoek gaat is de kans erg groot dat men ook gebruik maakt van lokale ondernemers!

Mijnheer de voorzitter, terug naar de commissievergadering van 24 september jl. Hier waren een aantal ondernemers en aanwonenden aanwezig. Wij hebben hun aanhoord en daar zelf met de wethouder van gedachte over gewisseld.

Zicht vanaf de Brinkstraat

Zicht vanaf de Brinkstraat

Een belangrijk argument van hen was dat het opbreken van de parkeerplaatsen aan de Brinkstraat (18 in totaal) en aan de Vledderstraat (3-4 in totaal) niet in het plan wordt teruggegeven. Een argument waar de wethouder deels gehoor aan heeft gegeven door met St Joseph uit te onderhandel dat er op de hoek Grotestraat / Ootmarsumsestraat in totaal 14 parkeerplaatsen wordt teruggegeven.

Toch is dit niet geheel het antwoord wat voor Lokaal Dinkelland afdoende is. Wij zouden het liefste zien dat er parkeerplaatsen voor St Joseph worden vrijgemaakt elders in Denekamp, dit met name voor het personeel wat daar werkt. Hierbij kan worden gedacht aan het onlangs gekochte terrein van Steunenbrink.

Naschrift redactie:

Met de STJA is op 24 januari 2013 een exploitatieovereenkomst ondertekend. Op basis van deze overeenkomst wordt de parkeerplaats overgedragen op het moment dat de plannen door STJA worden gerealiseerd. De formele overdracht (passeren van de aktes) zal gebeuren na de realisatie van de plannen en zal de gemeente eigenaar worden van de geplande weg door het plangebied en wordt STJA formeel de eigenaar van het parkeerterrein.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.