Bestemmingsplan “Recreatieterrein Kleikoel” te Ootmarsum.

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

Voor ons ligt vanavond onder andere ter vaststelling het bestemmingsplan kleikoel“Recreatieterrein Kleikoel” te Ootmarsum.  De Kleikoel is een kleinschalig parkje waar in het begin van de jaren zeventig 21 recreatiebungalows zijn gebouwd in de toenmalige gemeente Ootmarsum op de flank van de Kuiperberg. Een prachtige plek binnen onze gemeente. Met direct aangrenzend mooie wandelroutes en op loopafstand van het stadje Ootmarsum. Gelegen in het buitengebied, het mooie Twentse coulissenlandschap.

Een plek dus waar het goed toeven is en waar men op een afzienbare afstand van voorzieningen zit. De rust straalt van deze locatie af met ook nog eens gemeentelijk openlucht zwembad binnen een kilometer afstand.

Niet verwonderlijk dat in de loop der jaren de mensen die deze recreatiebungalows betrokken er steeds vaker voor kozen om deze permanent te gaan bewonen. Een hele begrijpelijke stap met alle wenselijke voorzieningen binnen handbereik. En zo kon het gebeuren dat in een aantal decennia er in plaats van een recreatieparkje, waarvoor deze locatie bestemd was, er opeens een groot deel permanente bewoning voor in de plaats kwam.

En nu bijna 40 jaar later wordt op basis van hetgeen wij hebben vastgesteld in de nota recreatiebeleid het conserverende bestemmingsplan “recreatiegebied Kleikoel” aan ons ter behandeling aangeboden.

Wij hebben in 2011 als raad unaniem uitgesproken dat we deze nota recreatiebeleid als leidraad willen hanteren voor de toekomst en daarom ook voltallig met z’n eenentwintigen vastgesteld. In deze nota spreken wij een aantal zaken uit, namelijk :

  • De gemeente Dinkelland stelt zich ten doel het aantal recreatiewoningen uit te breiden.
  • Permanente bewoning van recreatiewoningen is in strijd met de regels van het bestemmingsplan
  • Er zijn geen stringente handhavingsacties geweest in de afgelopen decennia
  • Bijzondere omstandigheden van permanente bewoning vergen maatwerk, vandaar dat er gekozen is voor het verstrekken van een persoonsgebonden gedoogbeschikking voor eenieder die voor 19 november 2009 permanent, aantoonbaar in een recreatiewoning woonde.
  • De gedoogbeschikkingen zijn persoonsgebonden en komen te vervallen bij overlijden of verhuizen.

Met de vaststelling van deze beleidsnota sluiten wij aan bij het door het Rijk vastgestelde beleid en bij de Omgevingsverordening van de Provincie Overijssel.

Gesteld kan worden dat de provincie Overijssel hierin stringent insteekt, ook nadat onze wethouder hierover na de voorbereidingscommissie navraag heeft gedaan. Omdat Noord-Oost Twente nog steeds staat aangeschreven als Nationaal Landschap en men in het buitengebied geen extra woonbestemmingen wenst. Kortom een duidelijk NEE van de provincie naar aanleiding van de vraag naar woonbestemming.

Ook wij hebben ons als raad uitgesproken in 2011 over wat we wenselijk vonden. Op dat moment werden er in onze gemeente 41 recreatiewoningen permanent bewoond. Slechts een gedeelte van deze permanente bewoning vindt plaats op het terrein van de Kleikoel, waarbij we meteen op een volgend probleem stuiten namelijk dat van mogelijke precedenten die we gaan scheppen bij afwijking van door ons allen al vastgesteld beleid.

Kort samengevat kunnen we stellen dat er na jarenlange bewoning van recreatiewoningen er nu consistent is gekozen voor een vaste en duidelijke koers inzake de toekomst door vaststelling van de nota recreatiebeleid en alle hierop volgende conserverende bestemmingsplannen, waarvan het “recreatiegebied Kleikoel” er eentje is.

Om de personen die al jarenlang permanent, doch illegaal, wonen in deze recreatiewoningen tegemoet te komen is er van Rijkswege de mogelijkheid geboden tot het verstrekken van een gedoogbeschikking. De peildatum die van Rijkswege werd aangegeven voor permanente bewoning, 11 november 2003,  is door de gemeente Dinkelland niet overgenomen.

De peildatum in de gemeente Dinkelland is vastgesteld op 19 november 2009, toen het conceptbeleid permanente bewoning van recreatiewoningen is gepubliceerd, daarmee heeft de gemeente geprobeerd zoveel mogelijk coulance te betrachten en maatwerk te leveren voor de huidige bewoners.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.