Bestemmingsplan Saasveld, recreatiepark ’t Satersloo

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

 saterslooVoor ons ligt  het ontwerp bestemmingsplan Saasveld, recreatiepark ’t Satersloo.

Voorzitter, er is al een 10 jaar lange weg bewandeld om te komen tot het ontwerp bestemmingsplan  recreatiepark in Saasveld.

Tijdens de commissievergadering van 26 november j.l. heeft zowel wethouder Koegler op vele vragen antwoorden gegeven, daarvoor zijn we hen dank verschuldigd!

Lokaal Dinkelland was en is enthousiast over de ontwikkelingen betreffende het recreatiepark in het buitengebied nabij  het prachtige dorp Saasveld. Mede omdat het terrein zoals het erbij lag in de tijd van de camping Holtkamp beslist geen reclame was.

Een speerpunt van ons beleid is het ontwikkelen van de toeristische  sector in Dinkelland; zowel voor de toeristen alsook voor Dinkelland voldoen we met de ontwikkeling van Park ’t Satersloo in grote mate aan deze wens.

Het geeft tevens een goede impuls aan de economie.

We begrijpen heel goed dat er in Saasveld ook mensen zijn die met Argusogen alle ontwikkelingen hebben gevolgd, maar dat er ook Saasveldenaren zijn die de komst van het park toejuichen,  immers de lokale toeleveringsbedrijven zullen erbij gebaat zijn. De leefbaarheid krijgt ook een nieuwe impuls. Toeristische trekpleisters in onze gemeente zullen meer bezoekers kunnen verwachten , het mes snijdt dus aan twee kanten.

Er is goed ingespeeld op de nieuw ontstane situatie in juli j.l. er is rekening gehouden met ingangen/opritten. De gemeente loopt geen financiële risico’s,het haalbaarheidsonderzoek wijst uit dat er voldoende potentie is, er is een kettingbeding gecreëerd dat het onmogelijk maakt dat er permanent kan worden gewoond op het Park, met de infrastructuur is in voldoende mate rekening gehouden en met de omliggende agrarische bedrijven (geluid-geur) is v.v. rekening gehouden. Kortom de 126 recreatiewoningen met de te bouwen Centrumvoorziening  die allemaal in de twentse stijl zullen worden gebouwd kunnen wat ons betreft gebouwd worden.

We wensen de ontwikkelaars veel succes met hun plannen voor recreatiepark ’t Satersloo en wensen de toekomstige gebruikers van de recreatiewoningen nu alvast een aangenaam verblijf in Dinkelland.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.