Najaarsbericht 2013.

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Mijnheer de Voorzitter,

Voor ons ligt het najaarsbericht van 2013.

muntenEen bericht wat er goed uitziet, er zijn veel tegen- en meevallers geweest de afgelopen periode vanuit de mei en september circulaire. Gelukkig pakken deze, samen met tal van andere positieve en negatieve berichten gezamenlijk goed uit en sluit deze najaarsrapportage met een batig saldo van € 8.000,00.

Toch hebben wij bij dit bericht wel even wat aandachtspunten cq vragen aan het college.

Zo is er een hoofdstuk opgenomen die gaat over de Dusinksweg. Daar heeft het college een en ander over te melden, maar dat doet ze zowel in het najaarsbericht alsook in de begroting. Ons inziens hoort dit niet in beide, sterker nog: het hoort in de begroting. Natuurlijk heeft het college enige drang om dit zo snel mogelijk te bespreken, dat begrijp ik. Toch wil ik de wethouder vragen om deze discussie maar een week uit te stellen en uit het najaarsbericht te schrappen. We praten hier m.i. met de begroting over.

Wat betreft de Regio Taxi is er tot en met juni al 67% van het begrootte budget verbruikt. Er wordt gesproken over een onderzoek. Wij vragen de wethouder om spoed te zetten achter dit onderzoek en ons van de resultaten hiervan op de hoogte te houden.

Voorzitter, u gaat er van uit dat er voor het zwembad “De Dorper Esch” medio februari een definitieve keuze wordt gemaakt voor wat betreft de keuze van de nieuwe exploitant. Dit vinden wij vreemd want op 4 juni 2013 is al besloten om met twee partijen (Optiesport en Conegroep) een vervolgtraject aan te gaan. Dit duurt erg lang. Kan de wethouder ons mededelen hoe dit komt en zijn er mogelijkheden om dit te versnellen?

Verder wil ik het ambtelijk apparaat hartelijk danken voor het samenstellen van deze najaarsrapportage en het verzorgen van een technisch vragenuur. Op de vragen die zijn gesteld hebben afdoende antwoord gehad.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.