Opstart DinkellandWerkt

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

dinkelland-werktDinkellandWerkt! wordt medio 2013 de werkmakelaar in de gemeente Dinkelland voor mensen met een beperking, een uitkering of anderszins een afstand tot de arbeidsmarkt. Allemaal kunnen ze in de toekomst via DinkellandWerkt! hun weg naar werk vinden. Wij halen het beste uit mensen. Vandaar de naam DinkellandWerkt!

Reactie fractie Lokaal Dinkelland op het raadsvoorstel “Opstart DinkellandWerkt”

Voorzitter

Zoals u zelf ook al meerdere keren hebt aangegeven en inmiddels door velen wordt onderschreven is het uitgangspunt “Werk is de beste zorg”. Een zorg die de lokale politiek niet alleen kan invullen , maar wel met ondersteuning van het bedrijfsleven , ondanks of misschien wel juist in de crisistijd waarin we nu zitten.
In december 2012 hebben we als raad in gestemd met de nieuwe uitvoeringsstructuur en deze ook benoemt. Een uniek stukje werk is er geleverd en dat verdient een groot compliment.
Velen hebben zich in de achterliggende tijd zorgen gemaakt, niet alleen personeelsleden van TopCraft over het toekomstperspectief, maar ook uitvoerende diensten, ondernemers maar zeker ook wij als politiek. Met hetgeen nu voorligt is die zorg nog niet weg maar voorzitter er ligt wel iets op tafel waar we met z’n allen trots op moeten willen zijn. Het gekozen uitgangspunt dat we uitgaan van hetgeen iemand kan en niet van wat iemand niet kan, is een prima vertrekpunt. Benutten van kansen en mogelijkheden die zich voordoen en ook de kwetsbare mensen die het nodig hebben perspectief bieden. Daar gaat het om!

Voorzitter nu we hier het rapport Mensenwerk 2 , het Communicatietraject en het Ondernemingsplan hebben durven wij als fractie van Lokaal Dinkelland te stellen “we zijn op de goede weg”.
Er is draagvlak bij de Dinkellandse ondernemers, van het aftasten in het begin hebben is er nu een Coöperatieve Vereniging van ondernemers met een eigen bestuur en een zelfstandige stichting DinkellandWerkt .
Maar niet alleen ondernemers moeten hieraan meewerken, maar de gehele samenleving.
Zoals u ook stelt in het communicatie traject dat we een ieder bewust moeten maken van de mogelijkheden die DinkellandWerkt in zich heeft.

sociwerkVoorzitter we hebben vertouwen in het transitieplan en we zien dat de betrokkenheid sinds het aannemen van de contourennota begin 2012 alleen maar is gegroeid.
Vanzelfsprekend wordt er ook gesproken over risico’s maar risico’s zullen er altijd zijn. We moeten echter niet te bang zijn om deze – verantwoord – te durven nemen. Zonder risico, s zullen we zeker geen successen boeken. Daarom is het prettig om te kunnen constateren dat er vanuit DinkellandWerkt heel nadrukkelijk is gekozen voor een verantwoorde bedrijfsmatige aanpak.

Voorzitter om ervoor te kunnen zorgen dat een onderneming of een bedrijf verantwoord kan starten is er buiten een ondernemingplan ook een startkapitaal nodig.
Zonder startkapitaal, hetgeen als zodanig in het voorstel is opgenomen in een rente dragende lening inclusief aflossing aan het Coöperatieve Vereniging is het niet mogelijk noodzakelijke investeringen te doen ten behoeve van de bedrijfsvoering in b.v. de werkbegeleiding van toekomstige medewerkers en de benodigde tractie of aanschaf materieel tenzij we dit gedeeltelijk kunnen overnemen uit de boedel van Top Craft BV.

Het bedrag van € 450.000 dat ter beschikking moet komen is volgens onze stellige overtuiging geen vorm van staatssteun of iets dergelijks. Immers de gemeente is zelf de organisatie, wij zijn nota bene zelf verantwoordelijk voor deze kwetsbare groep mensen.
T.a.v. de toekomstige medewerkers moet de medezeggenschap van zowel de individuele als ook de collectieve belangen van medewerkers goed zijn geborgd, in welke vorm dan ook. Dat kan o.i. goed verankerd worden in de vorm ondernemingsraad of wmo raad.

Voorzitter het bestuur heeft in de commissie vergadering van 5 maart toegezegd dat zij transparantie hoog in het vaandel heeft staan. Wij willen hen daar graag aan houden.

Voorzitter, voor als fractie Lokaal Dinkelland ondersteunen we het Transitie – Ondernemingsplan en het Communicatietraject en wensen alle betrokkenen heel veel succes toe. Het komt hen toe.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.