Tegenbezoek aan Gemeentebelangen de Wolden

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Bezoeken

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Zaterdag  31 augustus j.l. hebben fractieleden en wethouders van Lokaal Dinkelland een wederbezoek gebracht aan Gemeentebelangen De Wolden.

De Wolden, gelegen in het zuid-westen van Drenthe, is te vergelijken met de gemeente Dinkelland.

Het is een plattelandsgemeente die bestaat uit 17 kernen en net als Dinkelland is het een agrarisch-toeristische gemeente.

Tijdens het morgengedeelte van het bezoek werd door twee medewerkers van De Wolden een presentatie gegeven over het beheer van de openbare ruimte (openbaar groen) en over de manier waarop De Wolden omgaat met burgerinitiatieven.

Dinkelland is momenteel bezig met de inrichting van de openbare ruimte (IBOR). De Wolden hanteert al jaren het principe dat de raad de kwaliteit van het onderhoud openbaar groen met het daarbij horende budget bepaalt. Via tweejaarlijkse schouwen worden ook burgers hier nadrukkelijk bij betrokken.

En men is een stap verder gegaan door het werk uit te besteden. Daarbij is ook de eigen buitendienst aan zet. Bij de buitendienst betekende dit vooral een omslag in denken: resultaatgericht en niet urengericht werken.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Onder de naam Kracht in de Buurt werkt De Wolden aan burgerparticipatie. In de presentatie werd aandacht besteed aan: hoe houd je de kernen levend, wie heeft welke rol, wat houdt actief burgerschap in, hoe leer je als overheid om los te laten en meer initiatieven bij de gemeenschap neer te leggen.

Daarna werd er een bustocht door de mooie gemeente De Wolden gemaakt, waarbij de fractie van Lokaal Dinkelland ook kennis kon nemen van enkele van de burgerinitiatieven die al gerealiseerd zijn in De Wolden.

Dit bericht is geplaatst in Bezoeken

Reacties zijn gesloten.