Voorstel inzake de toekomst van het Dorper Esch

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

zwembadheight=”141″ />Vanavond bespreken wij een voorstel inzake de toekomst van het Dorper Esch. Een voorstel dat er is gekomen naar aanleiding van de motie, aangenomen tijdens de raadsvergadering van 13 november 2012.

Daarin hebben wij het college opdracht gegeven om met een eindrapportage te komen welke ons op 4 juni in staat stelt een keus te maken voor een haalbare en toekomstbestendige sportvoorziening. Om tot deze keus te komen moet er een bepaald proces gevolgd worden. Het vaststellen van de randvoorwaarden voor deze sportvoorziening is daar een onderdeel van. Het is goed om te zien dat het college inmiddels het landschap verder heeft verkend, en er nu klaar voor is om met een marktconsultatie te starten.

We zijn blij dat het college ons meeneemt in de kaders voor deze marktconsultatie. Eigenlijk konden ze ook niet anders omdat de oude randvoorwaarden achterhaald zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een financiering die voor 1 april 2012 gerealiseerd moet zijn. Tevens waren deze voorwaarden gericht op slechts 1 marktpartij. Dit zou geen eerlijke situatie zijn voor de overige partijen.

Daarnaast is het nu het geval dat er nog geen enkel minimum bestaat voor een toekomstbestendige sportvoorziening. Iemand die een idee heeft voor een bad van 2×2 zou bij wijze van spreken met de consultatie mee mogen doen. Vanavond is er voor de raad de kans om hier een invulling aan te geven. In het verlengde daarvan streven wij als Lokaal Dinkelland naar een kwalitatief hoogstaande aanbesteding. Die situatie kunnen we slechts creëren als ook de raad hier een oordeel in heeft gehad, en haar verantwoordelijkheid daar inneemt.

Om onze wensen voor Dorper Esch kenbaar te maken hebben LD en de VVD een amendement ingediend. Daarin dragen we het college op om de opties 5 en 6 te laten vervallen. Het is in onze ogen namelijk niet realistisch om centraal in Dinkelland als wegingsfactor te hanteren. Iedereen die met een voorstel komt voor een bad dat niet ergens tussen Rossum en Agelo ligt zou daardoor benadeeld worden.

Daarnaast willen we op voorhand nog geen partijen uitsluiten. Daarom stellen we de weging in optie 12 en 13 bij van zeer zwaar naar zwaar. Op deze manier worden we in staat gesteld een zo goed mogelijk totaalplaatje van alle opties te krijgen op 4 juni. Zeer goede opties uit de marktconsultatie zouden bij de weging zeer zwaar onevenredig zwaar gestraft worden. Uiteraard blijft dit een zeer belangrijke voorwaarde en krijgt daarom ook een zware weging mee van ons.

Voorzitter tot zo ver in eerste termijn, wij zien in ons voorstel mogelijkheden voor andere partijen om hier bij aan te sluiten, of in ieder geval een kans om hun wensen kenbaar te maken.

Naschrift redactie:

Het CDA zegt dat men het gesol van het zwembad Dorper Esch zat is, maar was het niet het vorige college (CDA / PvdA) die in 2008 al is begonnen om de renovatie van de Dorper Esch weg te schuiven.
Na de verkiezingen van 2010 heeft het huidige college de  zaken opgepakt om uiteindelijk tot renovatie over te gaan.
Op verzoek van de zwemvereniging werd gas terug genomen toen de eerste vragen kwamen voor een 50m bad. De eerste plannen die op tafel kwamen waren niet voldoende onderbouwd, na deze periode kwam de stichting met nieuwe plannen, maar tevens kwamen meer gegadigden met alternatieve plannen.
Het college kreeg de opdracht van de raad om te kijken naar alle plannen die voldeden aan de 13 eisen van de raad. Een van de eisen was dat de gemeente Dinkelland i.v.m. met de bezuinigingen € 650.000 jaarlijks beschikbaar stelt voor de Dorper Esch.
Het CDA denkt dat  binnen de financiële randvoorwaarden van € 650.000- het zwembad Dorper Esch binnen afzienbare tijd dicht gaat. Het CDA kwam met het voorstel om € 500.000 toe te voegen aan het bedrag en wil dit geld halen uit de financiële voordelen die de samenwerking tussen Dinkelland en Tubbergen op termijn moet opbrengen. Dit is van het CDA geld beschikbaar stellen dat er niet is.
De Fractie van Lokaal Dinkelland heeft alle vertrouwen in het college dat 4 juni a.s. een plan op tafel ligt en dat de Dorper Esch ook in de toekomst bestaansrecht heeft

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.