Grenzeloze zorg in de Euregio

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

imagesGrote ongevallen zoals die op de A31 (DE) en de A35 (NL) en de witte plekken binnen de dagelijkse acute zorgverlening zoals bij de ambulancevoorziening in regio Dinkelland (Tilligte, Noord-Deurningen en Lattrop Breklenkamp) tonen de noodzaak van grensoverschrijdende samenwerking. Dit voor een optimale hulpverlening aan de burgers van de EUREGIO.

Het project ‘Grenzeloze zorg in de Euregio’ is nu typisch een project waarbij de europese gedachte tot uiting komt. Wanneer je in een noodsituatie bent geraakt, krijg je hulp. En dan maakt het niet uit waar die hulpdiensten vandaan komen. De burger moet zich veilig achten. En als een ziekenhuis over de landsgrens dichterbij is, dan moet het een vanzelfsprekendheid zijn dat je dan daarnaar toe wordt gebracht. 

De wettelijke eisen aan spoedeisende zorg, de bureaucratie, de verzekeringen en de verschillen in bijvoorbeeld opleiding van ambulance personeel over en weer die dit verhinderen moeten uit de wereld. En daarin gaat dit project ‘Grenzelose zorg in de EUREGIO’ welke op 21 november jl.  in de Euregio vergadering in Coesfeld is aangenomen een rol in spelen, dat is de essentie van dit project.

De Provinciale Staten van Overijssel heeft in een motie, welke unaniem  is aangenomen op 10 december jl.,  voorgesteld om tesamen met de Provincie Gelderland een positieve en ook financiele bijdrage te leveren aan dit INTERREG-project PREpare in de EUREGIO ten behoeve van de vaststelling van een pilot-regio voor grensoverschrijdende actute zorg en voorbereidende rampenbestrijding. Dit project start in januari 2015 en loopt tot 31 december 2017.

downloadLokaal Dinkelland juicht het toe dat, m.b.v. het INTERREG project meer synergie wordt bevorderd tussen de Notdienst in Duitsland en de Ambulancedienst in Nederland. Daar waar het gaat om implementatie  van concrete maatregelen en controle en finetuning zou het winst zijn als Dinkellandse kernen als Tilligte, Noord-Deurningen en Lattrop- Breklenkamp en dichtbijzijnde kernen aan de andere zijde van de grens in de gemeente Nordhorn en Nordhorn in de praktijkworden betrokken in het project. 

In de motie welke wordt voorgelezen door de fractie van het CDA wordt het College verzocht om spoedige en volledige medewerking te verlenen aan het pilot-project PREpare. En daarbij de gebieds-aanwijzing van Noord-Deurningen, Tilligte en Lattrop Breklenkamp als pilot actief te ondersteunen. Natuurlijk in samenwerking met  de EUREGIO, Regio Twente, de Ambulancedienst Oost, de Provincie Overijssel en de betreffende Duitse autoriteiten en diensten. 

En daarbij de raad regelmatig te informeren over de stand van zaken.
Fractie Lokaal Dinkelland

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.