Jan Nijsink nieuwe voorzitter Lokaal Dinkelland

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Lokaal Dinkelland

martinjanIn de algemene ledenvergadering in Café Restaurant Rouwers te Agelo heeft Jan Nijsink uit Denekamp de voorzittershamer van Martin Kamphuis overgenomen tevens neemt Jos Johannink ook zitting in het bestuur.
Afscheid  werd genomen van de bestuursleden Gerard Krabbe en Andre Brunninkhuis.henkjos Ook werd afscheid genomen van Henk Wolbers en Jos Johannink Die na respectievelijk 42 en 24 jaar actief zijn geweest in de gemeentepolitiek. Voor beide politieke leermeesters een woord van dank namens bestuur en fractie.

 

 Jaaroverzicht Bestuur Lokaal Dinkelland 2013-2014

Geachte aanwezigen,

Ik wil graag met u terugkijken op het tijdvak 2013 en 1e kwartaal 2014. Een bewogen en druk tijdvak vanuit bestuursperspectief. Tevens is dit voor mij het laatste jaarverslag dat ik als voorzitter aan u voorlees.

In het eerste kwartaal van 2013 hebben wij de evaluatie opgepakt van de scholingsactiviteit, die in najaar van 2012 heeft plaatsgevonden, onder leiding van Jan van Tulden.
De eindconclusie is: dat het als een informatieve actie  is ervaren, maar waarbij het niet als een toegevoegde waarde beoordeelt is. In zijn algemeenheid werd helaas ervaren dat de baten van de training niet hebben opgewogen tegen de kosten. Er zijn suggesties gedaan om dit soort trainingsactiviteiten meer vanuit de eigen praktijk en uit eigen fractie-initiatief te laten plaatsvinden. Dichter bij huis om het zo maar eens te zeggen en met eigen mensen.

Het gehele voorjaar van 2013 heeft voor het bestuur bestaan uit activiteiten ter voorbereiding op aanloop naar de gemeenteraadverkiezingen van 2014. Het raamwerk voor de volledige campagneaanpak is opgesteld en er zijn afspraken gemaakt over commissiestructuur en de daaruit voortvloeiende taken. Dit alles is vastgelegd in het verkiezingsdraaiboek.
Dit draaiboek is aan u voorgelegd en is ook door u geaccordeerd. Het draaiboek is daarna als handleiding gebruikt voor de gehele aanloop naar de verkiezingen.

Vanuit het bestuur is er veel energie en tijd gestoken in functioneringsgesprekken en in gesprekken met potentiele kieslijstkandidaten. In verhouding tot de aanloop van verkiezingen van 2010 heeft het bestuur veel extra tijd moeten steken in het vinden van nieuwe kandidaten voor de verkiezingen van 2014. Het aanbod was minder waardoor we meer actief op zoek moesten om kandidaten te interesseren en te motiveren.

 Wat ook extra aandacht heeft gevraagd vanuit het bestuur is de contributie inning. Er zijn na herhaaldelijke herinneringen leden uitgeschreven omdat er achterstanden ontstonden van meer dan 2 jaar. Uiteindelijk hebben we nu een geactualiseerde ledenlijst waarbij er geen/bijna geen achterstanden meer zijn in de contributie inning. Mijn dank voor deze opschoning gaat uit naar Gerard, die daar veel arbeid en tijd in heeft zitten.

In het achter ons liggende tijdvak zijn wij ook voor het eerst geconfronteerd met situaties die de persoonlijk sfeer van enkele van onze fractieleden hard hebben geraakt. We kennen allemaal de voorbeelden. Ik hoop voor iedereen die het heeft getroffen, dat de ellende voorbij is en de blik weer positief op toekomst gericht kan worden. 

Begin van dit jaar (2014) heeft het bestuur helaas, voor het eerst in haar bestaan, moeten besluiten om één van haar fractieleden te schorsen vanwege een forse achterstand in de contributieverplichtingen. Uiteindelijk heeft deze situatie geleid tot het stoppen van het lidmaatschap.

Kort hierna zijn we ook geconfronteerd met een situatie buiten ons politieke speelveld waarbij  2 van onze fractieleden betrokken waren. Het anticiperen en het beperken van de schade voor Lokaal Dinkelland heeft de nodige telefoontjes, tijd en interventies gekost. Maar gelukkig heeft het geen een dermate invloed gehad dat het ons de meerderheid heeft gekost tijdens de verkiezingen.

Kortom het was een bewogen periode die toch positief is geëindigd door het behaalde resultaat tijdens de gemeenteraadverkiezingen. Onze inzet is daarmee niet voor niets geweest.

Of zoals een algemene wijsheid zegt: “Je geniet het meest van de zaken die het meeste energie en moeite hebben gekost en die toch tot het beoogde resultaat hebben geleid.”

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die daar een bijdrage aan heeft geleverd. Het heeft allemaal geleidt tot een uitslag waar we trots op kunnen zijn.

Martin Kamphuis.

Dit bericht is geplaatst in Lokaal Dinkelland

Reacties zijn gesloten.