Motie: Kaderbrief (Skatebaan ‘t Goor Denekamp)

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering d.d. 9 september 2014
Agendapunt 11 Voorstel inzake vaststelling kaderbrief 2015
Onderwep: Skatebaan ‘Goor Denekamp
Indiener: fractie(s) PvdA, Lokaal Dinkelland

 De raad van de gemeente Dinkelland

 In vergadering bijeen op 9 september 2014

Overwegende

 Dat voorligt een voorstel inzake de Kaderbrief met bijbehorend ontwerpbesluit;

Dat om er om de volgende redenen aanleiding is om het voorgelegde ontwerpbesluit gewijzigd vast te stellen;

  • Dat het gewenst is dat schaatsvereniging de IJsvogels Denekamp over een geschikte en veilige trainings- (en wedstrijd-) faciliteit kan beschikken,
  • Dat een dergelijke trainingsfaciliteit in de winter in korte tijd naar een ijsbaan kan worden omgezet, zodat na enkele nachten vorst al geschaatst kan worden,
  • Dat daarmee tevens tegemoet zal worden gekomen aan de wens van veel recreatieve schaatsers in Denekamp,
  • Dat een dergelijke trainingsfaciliteit door meer verenigingen gebruikt kan worden, waarbij met name de hardloopvereniging Dionysos genoemd kan worden
  • Dat de Denekamper IJsclub (de beheerder van de huidige ijsbaan) graag aan deze ontwikkeling zal meewerken,
  • Dat op ’t Goor voldoende ruimte voor de realisatie voor de beoogde skatebaan aanwezig is,
  • Dat er alle reden is om aan te nemen dat er nog grotere synergetische effecten kunnen worden bereikt op deze unieke locatie, bijvoorbeeld door samenwerking te zoeken met Aveleijn, Gerardus Majella en bewoners van de kinderrijke wijken rond ’t Goor,

 Besluit

Het voorliggende ontwerpbesluit als volgt gewijzigd vast te stellen:

  • Het college onderzoekt met de verenigingen en andere betrokkenen op welke wijze een skatebaan (ijsbaan / atletiekbaan) op ’t Goor kan worden gerealiseerd,
  • Het college streeft daarbij naar maximale synergie op deze locatie.

 Aldus vastgesteld in de raad van 9 september 2014

 Fracties: PvdA, Lokaal Dinkelland

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.