Presentatie coalitie programma.

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

1403-bijenNaast verbaal te communiceren is lichaamstaal in de politiek ook erg belangrijk. Het zegt namelijk iets over de gevoelens van een mens. En misschien was het u al op gevallen… Hier staat een trotse fractievoorzitter. 

Trots voorzitter, omdat er vanavond een coalitieprogramma en college gepresenteerd wordt waarmee de fractie van Lokaal Dinkelland erg tevreden is. Wat dat betreft een compliment aan onze onderhandelaars omdat ons verkiezingsprogramma nagenoeg in zijn geheel terugkomt. En trots ook voorzitter omdat ik fractievoorzitter mag zijn van een hele mooie fractie. Een hele eer en bij deze nogmaals dank aan de fractie voor het vertrouwen. Maar daar gaat het vanavond niet om. Het gaat om de presentatie van het college dat met nieuw perspectief 4 jaar lang gaat samenwerken aan een nog beter Dinkelland.

Maar voorzitter, het is geen vanzelfsprekenheid geweest dat het college in deze vorm wordt gepresenteerd. Als grootste partij na de verkiezingen hebben wij het voortouw genomen in de onderhandelingen over een nieuw college. In het allereerste begin is ook met de VVD gesproken. Voor de hand liggend, omdat wij afgelopen 4 jaar een college vormden met die partij. Er zijn voor ons echter twee redenen om niet met de VVD verder te gaan. We zouden samen slechts 12 van 21 zetels hebben. In onze ogen te broos gezien de veranderingen die op onze gemeente afkomen. Daarbij speelt ook de wetenschap van een stroeve samenwerking die wij op sommige momenten in de afgelopen 4 jaar  ervaarden.

Het CDA was daarom de enige logische partner. Logisch wanneer het verleden achterwege zou worden gelaten.  Want een samenwerking aangaan met een partij welke in onze ogen in een nog recent verleden veel Dinkellandse belangen heeft geschaad is helemaal niet logisch. Zeker nu het CDA  zich ook nog laat vertegenwoordigen in het college door overwegend de zelfde personen als destijds. Voorzitter u mag best weten, dat heeft onze fractie heel wat hoofdbrekens gekost. Niet in de laatste plaats omdat we onze kiezers heel veel uit te leggen hebben.

Voorzitter onze fractie verdiend dan ook een groot compliment omdat zij in staat is om over dit verleden heen te stappen. Dit wordt mogelijk gemaakt omdat voor ons de inhoud van het collegeprogramma zwaar weegt.  Wij willen het beste voor Dinkelland, en de constatering dat wij ons verkiezingsprogramma nagenoeg geheel ‘’kwijt’’ konden in het collegeprogramma stemt ons erg tevreden. Wie dat programma zal uitvoeren komt dan op de tweede plaats. Daarbij zijn er nog twee zaken die voor ons belangrijk zijn om te noemen. Ten eerste dat onze beoogde wethouders nu in de gelegenheid zijn om de werkzaamheden die zij de afgelopen vier jaar uitvoerden kunnen voortzetten. Werk waar de kiezer zijn goedkeuring voor heeft gegeven. En ten tweede het feit er een college wordt gevormd waarin ca. 80% van de kiezers is vertegenwoordigd.  

Wel beseffen wij ons dat er kiezers zijn die de emotie laten prevaleren. Dat is een goed recht en wij begrijpen en respecteren dat. Het is aan ons als fractie en aan als wethouders om waar te maken dat wat we voor ogen hebben: ons verkiezingsprogramma en daarmee eigenlijk ook het collegeprogramma waarmaken zo als beloofd. Over vier jaar zal de kiezer wederom spreken en is het aan ons om rekenschap en verantwoording af te leggen.

 Nieuw perspectief voorzitter, het is een akkoord op hoofdlijnen, waarin de coalitiepartners hun visie, ambities en afspraken voor de nieuwe collegeperiode 2014-2018 beschrijven. Bewust is er gekozen voor een akkoord in de vorm van een coalitieakkoord omdat de raadsfracties van het CDA en Lokaal instemmen met de tekst. Daarmee krijgt het eigenlijk de status van opdracht aan het nieuwe college.

Het motto ‘Nieuw Perspectief’ is gekozen in lijn met de ingrijpende sociaal-maatschappelijke en demografische ontwikkelingen, waar ook Dinkelland voor staat. Onze inzet richten wij op het behoud en de versterking van de levensvatbaarheid van Dinkelland. Deze wordt gedragen door krachtige kernen, economische kracht en door een samenleving die omziet naar elkaar.

Voorzitter de fractie van het CDA heeft de afgelopen 4 jaar een constructieve houding tegenover ons aangenomen. En de huidige CDA fractie heeft met het verleden ook niets van doen. Daarnaast geeft de wijze waarop de onderhandelingen zijn verlopen ontzettend veel vertrouwen. Deze ingrediënten maken dat de fractie van Lokaal Dinkelland uitziet naar 4 jaar samenwerking en hier ook erg veel zin in heeft. Daarnaast zijn we van mening dat de beoogd wethouders een kwalitatief en krachtig college vormen. Uiteraard zullen de fracties van het CDA en Lokaal Dinkelland dit college positief kritisch blijven volgen. Van de oppositie hopen we op een zelfde houding te kunnen rekenen. Want als u als oppositiepartij het collegeprogramma leest valt er nog iets bijzonders op. Want in de onderhandelingen is ook gekeken naar de programma’s van de oppositie. Enkele items zijn ook overgenomen! Wat het CDA en Lokaal Dinkelland betreft een handreiking voor een constructieve samenwerking de komende 4 jaar. Vanzelfsprekend zal dit niet altijd mogelijk zijn maar als Lokaal Dinkelland staan we voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de te nemen besluiten. Onze deur zal daarom voor elke partij open staan. We hopen dat deze handschoen van samenwerking opgepakt gaat worden op de momenten wanneer dit kan.

Tot slot een woord van dank aan iedereen die heeft mee geholpen in de formatie van dit college. In het bijzonder wil ik daarbij de ambtelijke ondersteuning en formateur Martin Kamphuis noemen. Er is ontzettend hard gewerkt en er hebben zeer veel uren in gezeten.

Het beoogd nieuwe college bestaat naast burgemeester Roel Cazemier uit de volgende beoogd wethouders. Namens Lokaal Dinkelland worden voorgedragen voor benoeming: Alfons Steggink, Annette Zwiep en Loes Stokkelaar. Namens CDA worden voorgedragen voor benoeming: Ilse Duursma en Eric Kleissen.

Daarnaast stellen de fracties van het CDA en Lokaal Dinkelland u voor om kennis te nemen van het bijgevoegde coalitieakkoord ‘Nieuw Perspectief’ en dit coalitieakkoord aan te merken als bestuurlijke opdracht voor de collegeperiode 2014-2018. Voorzitter als ik zo vrij mag zijn stel ik voor om nu even kort te schorsen voor een kop koffie en om mensen die het coalitieakkoord nog niet gezien hebben de kans te geven dit door te lezen. 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.