Sportcomplex Dorper Esch blijft gewoon open

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

Zeer waarschijnlijk zal het vanavond weer een herhaling van zetten gaan worden. Aldorperesch vele malen is er hier gesproken over de toekomst van Dorper Esch en vanavond dus weer. Wat daarbij jammer is dat we nog niet over de afloop van de aanbesteding kunnen oordelen. Maar over één ding kunnen we wel duidelijkheid geven: Dorper Esch blijft gewoon open. Lokaal Dinkelland staat voor het behoud van al onze sport en zwemaccomodaties. Het kan niet zo zijn dat een gemeente als Dinkelland niet in staat is om een voorziening als Dorper Esch open te houden. Uiteraard wel binnen de gestelde financiële kaders en onder voorbehoud van een goede onderhoudsstaat. Want dat er wat aan de huidige exploitatie en staat van onderhoud moet gebeuren is ook duidelijk.

Wij blijven dan ook inzetten op privatisering door één van de twee partijen. Het raadsbericht geeft ons voldoende aanleiding voor een positieve afloop. Want als de partijen er geen heil meer inzagen, dan hadden ze dat in het gesprek met de wethouder wel kenbaar gemaakt. Het is daarnaast goed om te vernemen dat de gemeente met de uiterste zorg voor de medewerkers omgaat. Zij verdienen een goede overgang naar hun nieuwe werkgever. Uit het raadsbericht vernemen we als 2e aandachtspunt de onderhoudsstaat van de gehele accommodatie. We zijn bijzonder benieuwd wat uit deze gesprekken met de 2 partijen gaat komen. Maar wat voor ons sowieso vast staat is dat er wat aan de onderhoudsstaat van Dorper Esch zal moeten gebeuren.

Kortom, het privatiseringsproces is nog altijd niet afgerond en dus zijn wij als raad helemaal nog niet aan zet. Het college voert een door de raad genomen besluit uit en that’s it. Wel moeten we helaas constateren dat de uitwerking van dit raadsbesluit pas na de verkiezingen is.

Tot slot de opmerking dat het als oppositie erg goedkoop om dit onderwerp vlak voor de verkiezingen nog even aan de orde te stellen. Het is om drie redenen ook nog eens volkomen zinloos. Ten eerste is creëert het alleen maar onnodige onrust omdat het proces nog altijd gaande is. De raad is op dit moment helemaal niet aan zet. Daarnaast zitten de gebruikers hier niet op te wachten, want het gaat hen, net als ons maar om 1 ding en dat is een solide toekomst voor de sportaccomodatie dorper Esch. En dat gaan willen we bereiken. En tot slot is het onterecht zo lang de hand ook niet in eigen boezem wordt gestoken. Want op de PvdA na heeft geen enkele oppositiepartij voor een alternatief plan gezorgd op de momenten dat dit kon.  

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.