Visie op het najaarsbericht

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

biljetenVoorzitter: Het najaarsbericht 2014 geeft het maar weer eens aan: de gemeente Dinkelland heeft het lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. En voorzitter, voordat we op zoek gaan naar allerlei oorzaken, denk de fractie van Lokaal Dinkelland dat het goed is om daarvoor ook over onze eigen gemeentegrens te kijken. Want dinkelland is niet de enige gemeente in economisch sombere tijden. Dit beeld is landelijk overal hetzelfde. Enkele positieve en negatieve uitschieters daargelaten. Voorzitter, ik wil dit najaarsbericht vooral gebruiken om met de vinger naar onze landelijke overheid te wijzen. Gemeenten krijgen allerlei taken over de schutting gegooid met daar bovenop ook nog eens een fikse taakstelling EN de boodschap: zoekt u het maar uit. Vanuit een lokaal blikveld: onbegrijpelijk. We zien deze ontwikkeling met name terug in de gigantisch kosten die wij als gemeente in 2014 al hebben gemaakt in het veld van de ontwikkeling en zorg. Met name de forse incidentele kosten voor wat betreft de invoering van taken in het Sociaal Domein.

Om dit alles in goede banen te leiden is een compliment aan de ambtelijke organisatie en het college wat ons betreft op zijn plaats. De gemeente krijgt de rekening voor de landelijke bezuinigingen. Credits voor de wijze waarop wij als gemeente Dinkelland hier tot nu toe mee om zijn gegaan.

projectgrootNaast deze impactvolle landelijke maatregel, zien we al enkele jaren de gevolgen van de economische crisis terug in onze begrotingen en najaarsberichten. Met name in de vorm van de legeopbrengsten. Al meerdere keren hebben we hier als lokaal dinkelland fractie aandacht voor gevraagd. Ondanks dat we merken dat er een licht herstel op de woningmarkt plaatsvindt spreken we ook nu onze zorg hier weer over uit. Voor 2015 moeten we hier een weloverwogen beslissing over nemen. Volgende week komen we hier op terug.

Voorzitter toch zien wij ook licht in de duisternis. Onze vraag over de straatverlichting in het vragenhalfuur staat hier overigens buiten. Ik noemde al een licht herstel in de woningmarkt, wij kunnen ook tevreden zijn over de gerealiseerde zaken in 2014. Denk bijvoorbeeld eens aan de herinrichting van de stadlohnallee en het kulturhus in Weerselo, de herinrichting van het dorpsplein in Saasveld, de vele nieuwe tennisbanen en kunstgrasvelden in onze gemeente dankzij de verzelfstandiging in de sport, de voorbereidingen op de 3D’s om zo maar eens enkele voorbeelden te noemen. Ook is onze  fractie bijzonder geïnteresseerd in het initiatief Art & Spirit. Een initiatief van een toeristische ondernemersgroep die uiteindelijk wat moet leiden tot meer toeristische overnachtingen, en een verhoging van toeristische bestedingen wat uiteindelijk zorgt voor meer werkgelegenheid. Onze fractie wil het presidium voorstellen om onze raad op de hoogte te brengen en meer informatie te geven over deze projecten.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.