VISIENOTA “OMZIEN NAAR ELKAAR

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

Eigenlijk zou ik heel kort kunnen zijn over dit voorstel. Wat ons betreft had het eenomzien hamerstuk kunnen worden, want de visie die in de nota “Omzien naar elkaar” wordt weergegeven, kunnen we van harte onderschrijven.

Nou hoopt u natuurlijk allemaal dat ik het daarbij laat. Maar dan moet ik u toch teleurstellen. In de commissievergadering hoorde ik tot mijn verbazing scepsis en zelfs negatieve geluiden. En daar wil ik toch graag nog eens op ingaan. Ik moet eerlijk zeggen dat ik bijna van mijn stoel viel, toen ik de CDA-fractie hoorde zeggen, dat ze andere opties miste in de visie. Want ik dacht toch echt dat we dat station al lang gepasseerd waren. Vorig jaar zijn er meerdere bijeenkomsten geweest, in Tubbergen, met het werkveld, commissiebijeenkomsten waarin de drie decentralisaties aan de orde zijn geweest. Toen was de raad aan zet om kaders te stellen, toen zijn er vanuit het werkveld kaders mee gegeven. Daaruit is deze visie voortgekomen. En ja, ik heb het CDA iets horen zeggen over Rotterdams model en Leeuwardens model. Maar, mevrouw Duursma, daar hebt u bij de raad de handen niet voor op elkaar gekregen. En dat heet, volgens mij, democratie.

In een visienota  wordt aangegeven welke richting we op gaan als gemeente, in dit geval met de drie decentralisaties. Deze visie is zorgvuldig met de raad en met het werkveld opgesteld. Helder is wat volgens het college de richting moet zijn en nu mogen wij als raad aangeven of we het eens zijn met deze richting.

Lokaal Dinkelland is het eens met de uitgangspunten, zoals ze worden genoemd onder

ZELF

SAMEN

OVERDRAGEN

Bij de principes en ambities spreken ons vooral ook de volgende termen aan: uitgaan van eigen kracht, omzien naar elkaar, integrale aanpak (1 gezin, 1 plan, 1 regisseur en 1 budget) en lokaal wat lokaal kan, regionaal wat regionaal moet.

Maar natuurlijk zijn er bij ons, net als bij u en bij het werkveld zorgen over de inrichting, over de uitvoering. Want er is nog zoveel onduidelijkheid. Mede omdat de landelijke wetgeving waarschijnlijk pas rond de zomer is afgerond. Of zoals de wethouder aangaf: het kan nog alle kanten op.

Daarom willen we als fractie, als raad, betrokken blijven bij het vervolgtraject. De vinger aan de pols houden en meepraten en –denken over de inrichting, voorkomen dat dezelfde fouten worden gemaakt als in de jaren 90, bureaucratie voorkomen, zorgen dat de budgetten bij de zorg terecht komen.

Daar wil Lokaal Dinkelland dan ook samen met de VVD en de fractie Broekhuis een motie over indienen, die ik met uw goedkeuring nu voorlees.

………………..

Ook in de motie blijft ruimte voor aanvullingen van andere fracties. Wat het allerbelangrijkste is, is dat we samen verder werken aan dit lastige traject, voor de inwoners van Dinkelland. Daarom doe ik een beroep op alle andere fracties om in te stemmen met de visie.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.