Voorstel Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

 ibor2Voorzitter 

Voor ons ligt het raadsvoorstel en de nota “Kiezen voor kwaliteit” met betrekking tot het integraal beheer van de openbare ruimte in onze gemeente 

Om eenduidige richtlijnen te creeeren voor wat betreft onderhoudsniveaux en om het budget controleerbaar te houden is gekozen voor een systematiek die uitgaat van het resultaat dat op die specifieke locatie wenselijk is.

Voor de gemeente Dinkelland een geheel nieuwe manier van werken, die in 2016 opnieuw belicht zal worden. Dit ook in het kader van een eventuele harmonisatie van beleid met de gemeente Tubbergen.

Wij zien uit naar deze evaluatie !! En zien deze als een belangrijk stoppunt, zeker ook gezien de aflopende contracten in dat jaar, maar ook zeker voor wat betreft de ervaringen met deze manier van werken vanuit het veld.

Er zijn geen nieuwe middelen nodig om dit systeem in te voeren. Wel moet er een inhaalslag worden gemaakt om in 4 jaar tijd de nog aanwezige achterstand weg te werken. Maar zoals gesteld in de nota kan dit binnen de hiervoor genoteerde bedragen door een slimme inverdienmethode.

De nieuwe onderhoudsniveax sluiten aan bij de huidige niveaux, dus eigenlijk verandert er niet zoveel, zij het dat we nu duidelijkheid creeeren welk beeld op welke locatie wenselijk is en op basis daarvan kunnen budgetteren.

Belangrijk in deze nota is de rol van bewoners, ondernemers en gebruikers die wordt iboraangestipt. Want onze leefomgeving is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij willen graag dat deze schoon, heel en veilig is. Door zelf ook bewust daar mee om te gaan en er zuinig op te zijn, sparen we kosten die de gemeente zou moeten maken voor schoonmaak en onderhoud.

 Een punt van zorg dat uit de nota naar voren komt zijn het onderhoud aan de verlichting en de kunstwerken waarvoor stukken in voorbereiding zijn, deze zien wij graag spoedig tegemoet, omdat het hier ook, zij het indirect,  de veiligheid van onze inwoners en niet te vergeten gasten betreft.

Aandacht verdient zeker de communicatie, die zoals al in de nota staat aangegeven naar ons idee prima kan verlopen via de kernraden die hierin een belangrijke rol kunnen vervullen en natuurlijk via de regionale kranten en een publicatie op de gemeentelijke website. 

Voorzitter, tot slot hebben wij nog 1 belangrijk punt toe te voegen dat ook al in de commissie naar voren kwam. En dit betreft Weerselo centrum. In de nota wordt wel gesproken om hiervan een hotspot te maken, maar ik het raadsvoorstel wordt deze locatie niet meer genoemd. Lokaal Dinkelland wil dit graag gecorriceerd hebben. Vandaar dat wij samen met onze collegapartijen een motie indienen om aan het college alsnog de opdracht te verstrekken Weerselo centrum als hotspot te onderhouden.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.