Voorstel inzake Governance Jeugdzorg Twente

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,
In  de commissievergadering van 11 maart is het voorliggende voorstel besproken.jeugdzorg
Tijdens die vergadering heeft Lokaal Dinkelland aangegeven in te kunnen stemmen met het eindadvies uit de notitie, hetgeen inhoudt dat voor de uitvoering van een aantal bovenlokale taken een nieuwe Organisatie voor de Zorg en Jeugdhulp in Twente (werknaam OZJT) wordt ingericht.

Eigenlijk was dit ook geen discussiepunt voor de fracties, immers het gaat dan om een aantal specifieke taken die we als gemeente niet zelf kunnen uitvoeren.
Het grote discussiepunt tijdens  de commissievergadering was of voor deze nieuwe organisatie een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling moet worden opgetuigd of dat de regionale jeugdtaken ondergebracht kunnen worden bij de Regio Twente.

Lokaal Dinkelland opteert nog steeds voor het laatste.
We vinden dat de toenmalige wethouder, mevrouw Zwiep, daarvoor ook voldoende argumenten heeft ingebracht:

  • het onderbrengen van de organisatie bij de Regio heeft geen invloed op de discussie over de heroriëntatie op de samenwerking binnen Twente
  • waarom een nieuwe GR optuigen als je gebruik kunt maken van een bestaande, met alle expertise die aanwezig is.
  • het OZJT zou dan een organisatie worden, die te vergelijken is met de GGD. Ondanks de discussie over de Regio Twente is ook over het voortbestaan van de GGD geen discussie
  • als de GGD en de OZJT beide onder de Regio hangen, is ook interne communicatie gemakkelijker dan wanneer er voor de OZJT een nieuwe GR wordt ingericht
  •  en last but not least, hebben we begrepen dat alle andere 13 gemeenten akkoord zijn gegaan met het advies. Dan kunnen we beter onze stem laten horen en duidelijk maken dat de nieuwe organisatie niets met het voortbestaan van de Regio te maken heeft, en zelfstandig naar voorbeeld van de GGD moet werken, dan nutteloos dwars  te liggen.

Over de verdere inhoud van het voorstel was in de commissievergadering geen discussie.
Blijkbaar zijn alle fracties het wel eens over de taken die we gezamenlijk uitbesteden en de taken die we gezamenlijk uitvoeren.

 Wel willen we nog gebruik maken van de gelegenheid om toch een aantal nieuwe ontwikkelingen te noemen.
Positief is te noemen dat gemeenten  330 miljoen meer krijgen voor de uitvoering van taken binnen de jeugdzorg en jeugdhulp. En ook Dinkelland profiteert hiervan, want volgens een bericht van 31 mei (Binnenlands Bestuur) gaat de gemeente Dinkelland een bedrag van €643 per jongere krijgen, hetgeen bijna 50% meer is dat in december 2013 werd aangegeven.
Helaas moeten we ook meteen concluderen dat we v.w.b. het budget voor de wmo er een stuk op achteruitgaan, naar € 148,00 een verlaging van € 40,00 per inwoner.

Helemaal staan we achter punt 2 van het voorstel, dat inhoudt dat de nieuwe organisatie efficiënt en effectief vorm moet worden gegeven.
En dat geldt niet alleen voor de nieuwe organisatie.
Ook onze eigen organisatie zal efficiënt en effectief moeten werken. Het grootste deel van de uitvoering van de jeugdzorg speelt zich nog altijd af binnen de eigen gemeente.
Daar zal alles gericht moeten zijn op vroegtijdige signalering van problemen.  Daar zal een passende vorm moeten worden gevonden om ervoor te zorgen dat alle instanties, die te maken hebben met jeugd en jongeren,  zoals scholen, verenigingen, huisartsen, consultatiebureaus, politie enzovoort, goed  samenwerken, volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur.
Deze vroegtijdige aanpak van problemen, kan voorkomen dat we meer dan noodzakelijk gebruik moeten maken van de nieuwe organisatie OZJT. 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.