Voorstel inzake voorjaarsbericht

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

Tekort op de begroting 2014. De gemeente Dinkelland heeft een tekort van 87000 euro muntenover de eerste maanden van dit jaar. Het tekort wordt veroorzaakt door diverse kleinere tegenvallers. Voor de komende maanden houdt het Dinkellands college rekening met nog meer tegenvallers.

Voorzitter, van dergelijke kranten berichten wordt een raadslid niet blij. Hadden we zojuist het najaarsbericht 2013 al, ook het voorjaarsbericht kent een sombere inhoud. Overigens wel de opmerking dat het een vreemde situatie is dat beide instrumenten uit de planning en control cyclus in dezelfde vergadering behandeld worden. Vanwege de verkiezingen kan het even niet anders, maar het blijft gek omdat we normaal gesproken eventuele bijsturing vanuit het najaarsbericht terug moeten kunnen zien in het voorjaarsbericht. Wel blijf ik ook bij dit voorstel namens onze fractie aandacht vragen voor punten welke de komende jaren flinke impact gaan hebben. Ontwikkelingen ook waar van ons als raad mag worden verwacht dat wij hier scherp boven op zitten.

Dat zijn met name de decentralisaties en de ontwikkelingen rondom Top Craft. We vragen van het college om ons bij deze dossiers, naast de reguliere momenten, structureel op de hoogte te houden. Dat is nodig, want het begint nu wel heel erg spannend te worden. Het is goed om te zien dat er momenteel hard wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van de Participatiewet. Dit gaat een heel grote impact hebben op onze burgers, uitkeringsgerechtigden, medewerkers van de sociale dienst en  werkgevers. Onze fractie verwacht verder dat de in te stellen raadsklankbordgroep voor wat betreft de decentralisaties een belangrijke rol kan gaan spelen in het komende proces.

Voorzitter we hebben het vanavond voornamelijk gehad over onderwerpen in het domein van ontwikkeling en zorg. Maar we mogen zeker niet vergeten dat er daarnaast meer risico’s op de loer liggen welke een negatieve impact op onze begroting kunnen hebben. Het is bijvoorbeeld van belang dat er op korte termijn een oplossing komt voor het sportcomplex Dorper Esch. Maar ook de situatie rondom het diepengoor blijft onze aandacht houden. Tel daarbij de ontwikkelingen rondom de verminderde lege opbrengsten, de decentralisaties en Top Craft bij op en je mag gerust spreken van een zeer grote uitdaging om de gemeente Dinkelland financieel gezond te houden.

Voorzitter het moge dan ook duidelijk zijn, de ontwikkelingen uit het na- en voorjaarsbericht baart Lokaal Dinkelland ernstige zorgen. Namens onze fractie wil ik hier uitspreken dat we van het college wel verwachten om met een sluitende begroting en een sluitend meerjarenperspectief te komen. Zoals zojuist aangegeven besef ik me erg goed dat dit geen gemakkelijke opdracht zal zijn. Toch heb ik er alle vertrouwen in dat dit college hier in gaat slagen. De afgelopen 4 jaar hebben we namelijk bewezen in staat te zijn om financieel solide beleid te voeren op basis van realistische cijfers. Rest mij nog om de organisatie te danken voor het, kwalitatief goed en tijdig in elkaar zetten, van het voorjaarsbericht. 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.