Afvalbeleidsplan

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

Om in paas-  of zo u wilt in lentetermen te spreken:  het ei  is gelegd; 

afval03We hebben lang op dit duurzame afvalbeleidsplan mogen broeden,  we hebben onze ambities in diverse commissievergaderingen kunnen laten horen, de wethouder heeft ons meerdere keren meegenomen in de ontwikkeling van dit plan; kortom we komen nu in  het stadium van het ‘uitgebroede ei’ of zo u wilt, het implementeren  van dit nieuw beleid:

 Lokaal Dinkelland kan zich heel goed vinden in dit goed doordachte  plan dat aan onze ambities voldoet vanuit onze visie: Afval is grondstof, En van Idee naar Aanpak en  van Betalen naar Belonen. Het is tevens een grote stap richting de Twentse ambitie “naar een afval loos Twente”

 • afval01Om te komen tot een reductie van het restafval is voor bronscheiding gekozen.

We willen in Dinkelland komen van nu nog 253kg per jaar, tot straks in 2030 50kg   restafval  per jaar per aansluiting door een gedegen bronscheiding.

De voordelen die hier bij te behalen zijn, zijn voor Lokaal Dinkelland klip en klaar duidelijk: Gemak Gewin Genot

 • De grondstoffen raken uitgeput, dus is het belangrijk dat hergebruik van afval zoveel mogelijk plaatsvindt.
 • Vermindering van de belasting van ons milieu,
 • We beseffen ons heel goed dat deze veranderde aanpak nogal wat betekent voor onze Dinkellandse burgers; de scheiding van grondstoffen is een uitermate belangrijke eerste stap.
 • Een hoger serviceniveau met minder kosten voor de burger; we gaan werken met gedifferentieerde tarieven (Diftar): wettelijke afvalstoffenheffing en tarief per keer voor restafval.
 • Er is in dit plan rekening gehouden met onze  Dinkellandse verenigingen/instellingen: zij  behouden de baten voor het verzamelen van oud papier.
 • Plastic nu al, en drankkartons en blik straks medio dit jaar,(KVM) worden ingezameld in de door de gemeente gratis beschikbaar gestelde plastic zakken en zullen elke 14 dagen gratis worden ingezameld.
 • GFT wordt eveneens om de 14 dagen gratis van deur tot deur opgehaald.
 • De glasbakken blijven gehandhaafd, de textielinzameling blijft zoals het nu is, evenals het inzamelen van het klein chemisch afval.
 • We komen de minima tegemoet alsook de mensen die om medische redenen incontinentiemateriaal moeten gebruiken.
 • We zien een goede opzet voor een duidelijk communicatieplan.
 • We zien in het plan beschreven dat we als gemeente ook de jeugd er nadrukkelijk bij willen betrekken met educatieve pakketten (immers, als onze jeugd al weet hoe verantwoord afvalscheiding moet en waarom het zo belangrijk is, nemen ze ook hun ouders mee in het nieuwe denken en zal het mes dus aan twee kanten snijden). De suggestie om met pictogrammen te gaan werken, zodat het allemaal vanzelfsprekender en gemakkelijker wordt gemaakt, gaat u ook bezien.

Aandachtspunt blijft wel dat we oog moeten hebben voor een eventuele toename van zwerf/dumpafval. Regelmatige inzet door bijvoorbeeld onze Boa’s voor inspecties en controles kan hierbij preventief werken.

Natuurlijk brengt deze ommezwaai startkosten met zich mee, maar we zien ook dat er al gelden zijn gereserveerd om bijvoorbeeld containers te chippen enz.

Wel gaan we er nadrukkelijk vanuit, dat de wethouder ons op de hoogte houdt van:

 1. Ontwikkelingen
 2. Van de aanbestedingen (waarbij  de aanbieders zich zullen moeten richten op dit gekozen beleid).
 3. Dat hij tussentijdse evaluatiemomenten inbouwt waarvan wij dan op de hoogte worden gesteld.

Tot slot: Lokaal Dinkelland wil u succes wensen met de implementatie van dit nieuwe beleid en we zien de toekomst met het volste vertrouwen tegemoet. 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.